Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Hospital Acquired Pneumonias in a Medical Intensive Care Unit of Chest Diseases Hospital Incidence, Risk Factors and Antibiotic Resistance of Etiologic Agents [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(4): 143-150

Hospital Acquired Pneumonias in a Medical Intensive Care Unit of Chest Diseases Hospital Incidence, Risk Factors and Antibiotic Resistance of Etiologic Agents

Güneş Şenol1, Mehmet Böncü2, Ali Kadri Çırak3, Serir Aktoğu Özkan3
1İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İzmir, Turkey
2İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Yoğun Bakım Servisi, İZMİR,Turkey
3İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Klinikleri, İZMİR, Turkey

Intensive care units are the hospital units which the hospital acquired infections are encountered most frequently. Hospital Acquired Pneumonia (HAP) and the special form of it defined as Ventilator Associated Pneumonia (VAP) is one of the leading causes of the infection related mortality in the intensive care units. This study is planned for determining the incidence of hospital acquired pneumonia, risk factors, distribution of etiologic agents and antibiotic resistance patterns at İzmir Chest Diseases and Surgery Hospital during 2003. Data was collected by analyzing the hospital infections control committee surveillance forms. Mortality of the VAP cases (64.1%) was found statistically higher than other HAP’s (36%). The most often isolated agents were determined as Acinetobacter sp. (47%), S.aureus (23%), P.aeruginosa (15%). Multi-drug resistance was noticed among isolated agents.

Keywords: hospital acquired pneumonia, intensive care unit, ventilator associated pneumonia


BİR GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİNİN MEDİKAL YOĞUN BAKIMINDA HASTANE KÖKENLİ PNÖMONİLER: İNSİDANS, RİSK FAKTÖRLERİ VE ETKENLERİN ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ

Güneş Şenol1, Mehmet Böncü2, Ali Kadri Çırak3, Serir Aktoğu Özkan3
1İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İzmir
2İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Yoğun Bakım Servisi, İZMİR
3İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Klinikleri, İZMİR

Yoğun Bakım Üniteleri hastane kaynaklı infeksiyonların en sık karşılaşıldığı hastane bölümleridir. Hastane kökenli pnömoni ve bunun özel bir formu olan ventilatör ilişkili pnömoni yoğun bakım ünitelerinde infeksiyon kaynaklı mortalite nedenlerinin başında gelmektedir. Bu çalışma, 2003 yılında İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Medikal Yoğun Bakım Ünitesindeki hastane kaynaklı pnömoni insidansını, risk faktörlerini, etken dağılımını ve antibiyotik direnç özelliklerini ortaya koymak üzere planlanmıştır. Veriler retrospektif olarak hastane infeksiyon komitesi surveyans formlarının incelenmesi ile toplanmıştır. VİP olgularında mortalite (%64.1), diğer hastane kökenli pnömonilere (%36) göre istatistiksel olarak yüksek bulunmuştur. En sık izole edilen etkenler, Acinetobacter (% 47), S. aureus (%23), P. aeruginosa (%15) olarak saptanmıştır. İzole edilen etkenlerde çoklu ilaç direnci dikkati çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: hastane kökenli pnömoni, ventilatör ilişkili pnömoni, yoğun bakım ünitesi


Güneş Şenol, Mehmet Böncü, Ali Kadri Çırak, Serir Aktoğu Özkan. Hospital Acquired Pneumonias in a Medical Intensive Care Unit of Chest Diseases Hospital Incidence, Risk Factors and Antibiotic Resistance of Etiologic Agents. Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(4): 143-150

Corresponding Author: Güneş Şenol, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale