Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Respiratory Functions And Exer Cise Capacity In Asymptomatic Swyer James Syndrome: Report Of Two Cases [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(2): 80-85

Respiratory Functions And Exer Cise Capacity In Asymptomatic Swyer James Syndrome: Report Of Two Cases

Gökhan Metin1, Bülent Tutluoğlu2, Benan Müsellim2
1Department Of Physiology, Istanbul University, Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department Of Pulmonology, Istanbul University, Cerrahpasa Faculty Of Medicine, İstanbul, Turkey

Aiming to determine the early functional changes and response to exercise test in two patients with Mac Leod Swyer syndrome. After performing the basal lung function tests, the subjects exercised until maximal level on a cycle ergometer. Maximal oxygen uptake (VO2max) was determined from expired gas measurements during test. In conclusion, respiratory function abnormalities in both obstructive and restrictive manner may be seen in even in asymptomatic Swyer James syndrome. Although lung function tests are affected, VO2max during exercise may be normal.

Keywords: exercise testing, maximal oxygen uptake, spirometry, Swyer-James syndrome


Asemptomatik Swyer James Sendromunda Solunum Fonksiyonları ve Egzersiz Kapasitesi: İki Olgu Sunumu

Gökhan Metin1, Bülent Tutluoğlu2, Benan Müsellim2
1Department Of Physiology, Istanbul University, Cerrahpasa Faculty Of Medicine, İstanbul, Türkiye
2Department Of Pulmonology, Istanbul University, Cerrahpasa Faculty Of Medicine, İstanbul, Türkiye

Swyer James sendromu bir veya birden fazla lob veya tüm akciğerin hiperlusensi ve lezyonun olduğu tarafta hiler ve arteryel damarlanmada azalma ile karakterize bir tablodur. Bu çalışmada Swyer James sendromu tesbit ettiğimiz iki hastada erken solunum fonksiyon test değişiklikleri ve egzersiz test cevaplarını ölçmeyi planladık. Bazal fonksiyon testlerini yaptıktan sonra, hastalar bisiklet ergometresinde maksimal seviyeye kadar egzersiz yaptılar. Maksimal oksijen alımı (VO2max) test esnasında expire edilen gaz ölçümlerinden belirlendi. Sonuç olarak asemptomatik Swyer James sendromlu 2 hastada solunum fonksiyon test bozuklukları görülmekle beraber egzersiz esnasında VO2 max değerinin normal olabileceği kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: egzersiz test, maksimal oksijen alımı, Swyer-James sendromu


Gökhan Metin, Bülent Tutluoğlu, Benan Müsellim. Respiratory Functions And Exer Cise Capacity In Asymptomatic Swyer James Syndrome: Report Of Two Cases. Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(2): 80-85

Corresponding Author: Gökhan Metin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale