Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Clinical and Polysomnographic Properties of Patients with Positional Obstructive Sleep Apnea Syndrome [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(1): 34-41 | DOI: 10.5505/solunum.2012.65477  

Clinical and Polysomnographic Properties of Patients with Positional Obstructive Sleep Apnea Syndrome

Şebnem Yosunkaya1, Kayhan Öztürk2
1Department Of Chest Disease,medical School Of Meram, University Of Konya,konya,turkey
2Department Of Otorinolaringoloji,medical School Of Meram, University Of Selçuk,konya,turkey

Aim: “Positional patients” (PP) were patients with obstructive sleep apnea (OSA) whose apnea hypopnea index (AHI) becomes at least twice as high in the supine position as in the lateral position and an AHI that normalizes (AHI<5) in the non-supine position. Non-positional patients (NPP) were characterised by an AHI in the supine position less than twice as high as in the lateral position. In this study we aimed to compare clinical, polysomnographic and physical characteristics of patients with non-positional and positional sleep apnea.
Materials and Methods: Medical records of 500 patients diagnosed with OSA syndrome (OSAS) by polysomnography (PSG) in our clinic, between 2006-2008, were retrospectively reviewed, and 230 of these were included in the study. Patients were separated into two groups according to polisomnographic results as PP and NPP. The clinical, polysomnographic and physical characteristics of the two groups were compared.
Results: 112 of the 230 patients (48.6%) were classified as PP. These were younger, with lower body mass index and neck circumflex and a milder OSAS as compared to the NPP. AHI in 31% of the PP fell below 5 in the lateral recumbent position. Excessive daytime sleepiness (EDS), as assessed by the Epworth Sleepiness Scale, was lighter in the PP group. Also, frequency of complaint from year-long nasal blockage and frequency of finding turbinate hypertrophy were more common in the PP as compared to the NPP.
Conclusion: In this study, basic features of patients diagnosed as positional OSAS over a two-year period were documented by grouping as PP and NPP. Some differences were identified at the physical examination, clinical and polysomnographic features of the positional and non-positional cases.

Keywords: Sleep apnea, apnea, obstructive sleep apnea syndrome


Pozisyonel Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastaların Klinik ve Polisomnografik Özellikleri

Şebnem Yosunkaya1, Kayhan Öztürk2
1Konya Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya
2Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Konya

Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromlu (OUAS) hastalardan, sırt üstü yatış pozisyonunda, yan yatış pozisyonuna göre, apne hipopne indeksi (AHİ) en az iki kat artan veya yan yatış pozisyonunda normalleşen (AHİ<5) hastalar yani “pozisyonel hasta”lar ile sırt üstü yatış pozisyonlarında AHİ’de iki kattan daha az bir artış olan “pozisyonel olmayan” OUAS’li hastaların klinik bulgularının, fizik muayene bulgularının ve polisomnografik özelliklerinin karşılaştırılması.
Gereç ve Yöntemler: 2006-2008 tarihleri arasında kliniğimize başvuran ve polisomnografi (PSG) yapılarak obstrüktif uyku apne sendromu tanısı alan 500 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi; 230 hasta çalışmaya dahil edildi. PSG bulgularına göre hastalar pozisyonel (PH) ve pozisyonel olmayan (POH) olarak gruplara ayrıldı; iki grubun klinik özellikleri, fizik muayene bulguları ve polisomnografik özellikleri belirlendi ve karşılaştırıldı.
Bulgular: İki yüz otuz hastanın 112’si (%48,6) PH idi. PH’ler POH’lerden daha genç, vücut kitle indeksleri ve boyun çevreleri daha düşük hastalardı ve daha hafif dereceli OUAS’ye sahiptiler. PH’lerin %31’inde AHİ yan yatış pozisyonunda 5’in altına iniyordu. Epworth uykululuk skalası ile değerlendirilen gündüz aşırı uyku hali PH grubunda daha hafifti. PH’lerde yıl boyu süren burun tıkanıklığı şikâyeti ve muayenede konka hipertrofisi sıklığı POH’ye göre daha fazlaydı.
Sonuç: Bu çalışmayla, iki yıllık bir süreyi kapsayan hasta kayıtlarımızdan pozisyonel OUAS tanısı alanların temel özelliklerini, hastalığın pozisyonel olup olmamasına göre gruplandırarak belgelemiş olduk. Pozisyonel hastaların bazı klinik, fizik muayene ve polisomnografik bulgularında POH’ye göre farklılıklar tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Uyku apnesi, apne, tıkayıcı uyku apne sendromu


Şebnem Yosunkaya, Kayhan Öztürk. Clinical and Polysomnographic Properties of Patients with Positional Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(1): 34-41

Corresponding Author: Şebnem Yosunkaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale