Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The evaluation of serum creatin kinase (total-CK) and creatin kinase MB (ck-MB) levels in lung cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(4): 300-305

The evaluation of serum creatin kinase (total-CK) and creatin kinase MB (ck-MB) levels in lung cancer

Ercan M. HARIKCI1, Ahmet E. ERBAYCU1, Aydan ÇAKAN1, M. Şevket DERELİ1, Ayşe ÖZSÖZ1, Dilek KALENCİ2
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Biyokimya Bölümü İzmir

The purpose of this study is; to follow the changes of serum total creatin kinase (CK) and isoenzyme creatin kinase-MB (CK-MB) in lung cancer, determine their relation with the type and dissemination of cancer, find out the addition for diagnosis. Serum total CK levels in 58 and CK-MB levels in 35 cases -diagnosed lung cancer in 1996-1998 and not having any treatmentwas determined prospectively. Cases with active pulmonary tuberculosis were choosen as control group. In all cases with lung cancer, serum total CK and CKMB levels were found significantly higher than control group. There were no significant difference for total CK and CK-MB between stages of the disease or small cell and non small cell lung cancer. CK-MB in cases with adenocancer, both total CK and CK-MB in cases with small cell lung cancer were found significantly higher than control group. This increase was thought to depend on the ectopic production of creatin kinase or necrosis of tumor tissue. Since there was also higher levels in control group, it was concluded that total CK and CK-MB could not be spesific tumor marker for lung cancer.

Keywords: lung cancer, creatin kinase, creatin kinase- MB.


Akciğer kanserlerinde serum kreatin kinaz (total-CK) ve kreatin kinaz MB (ck-MB) düzeylerinin değerlendirilmesi

Ercan M. HARIKCI1, Ahmet E. ERBAYCU1, Aydan ÇAKAN1, M. Şevket DERELİ1, Ayşe ÖZSÖZ1, Dilek KALENCİ2
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Biyokimya Bölümü İzmir

Bu çalışmanın amacı, akciğer kanserlerinde serumda total kreatin kinaz (CK) ve kreatin kinaz-MB (CK-MB) izoenzimi değişimlerini izlemek, bu değişikliklerin kanserin hücre tipi ve yaygınlığı ile ilişkisini saptamak ve tanıya katkısını belirlemektir. 1996-1998 yıllarında akciğer kanseri tanısı alan, herhangi bir tedavi uygulanmamış 58 olguda; serum total CK ve 35 olguda CK-MB değerleri prospektif olarak incelendi. Kontrol grubu olarak aktif akciğer tüberkülozlu olgular seçildi. Serum total CK ve CK-MB değerleri akciğer kanserli tüm olgularda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Hastalığın evreleri arasında veya küçük hücreli ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri arasında total CK ve CK-MB değerlerinde anlamlı farklılık yoktu. Adenokanserli hastalarda CK-MB değerleri, küçük hücreli akciğer kanserli olgularda hem total CK hem de CK-MB değerleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Bu yüksekliğin kreatin kinazın ektopik üretimine veya tümör dokusunun nekrozuna bağlı olabileceği düşünüldü. Kontrol grubunda da yüksek değerlerin olması nedeniyle, total CK ve CKMB'nin akciğer kanseri için spesifik tümör belirleyicisi olamayacağı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, kreatin kinaz, kreatin kinaz-MB


Ercan M. HARIKCI, Ahmet E. ERBAYCU, Aydan ÇAKAN, M. Şevket DERELİ, Ayşe ÖZSÖZ, Dilek KALENCİ. The evaluation of serum creatin kinase (total-CK) and creatin kinase MB (ck-MB) levels in lung cancer. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(4): 300-305


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale