Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Plasma malondialdehyde level and total sulphydryl content in patients with lung cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(3): 96-99

Plasma malondialdehyde level and total sulphydryl content in patients with lung cancer

Sibel ÖZKURT1, Süleyman DEMİR2, Mehmet H. KÖSEOĞLU2, Yaşar ENLİ2, Diler ASLAN2, Can SEVİNÇ3
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Biokimya Anabilim Dalı, Denizli
3Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. Anabilim Dalı, İzmir

In recent years, it is suggested that free radicals are blamed for the begining and development of neoplastic transformations. It is thought that increase of free radical level or decline in antioxidant levels may cause to development of tumor. In this study, we aimed to measure the malondialdehyde (MDA), the end product of lipid peroxidation, and the compounds containing sulphdryl group, an indicator of antioxidant status, in patients with lung cancer and their controls. Thirtyfive male patients with lung cancer, mean age 56.2±7.4 years, and 26 healty persons, mean age 44.4±8.8 years, as a control group were included in the study. Plasma MDA levels and total sulphydryl contents were measured. MDA levels in the group of patients (2.48±0.74 nmol/ml), independent from histological type and stage, were found significantly higher than those of the controls (1.04±0.48nmol/ml). There was no difference in the total sulphydryl contents in both groups ( 18.6±2.8mmol/L and 18.4±3.2mmol/L, respectively). As a result, it was observed that there was a significant increase of lipid peroxydation but the antioxidant status did not change in patients with lung cancer. It was thought that the more further studies are required to better understand the oxidant - antioxidant balance.

Keywords: Lung cancer, malondialdehyde, sulphydryl content


Akciğer kanserli hastalarda plazma malondialdehit düzeyi ve total sülfhidril içeriği

Sibel ÖZKURT1, Süleyman DEMİR2, Mehmet H. KÖSEOĞLU2, Yaşar ENLİ2, Diler ASLAN2, Can SEVİNÇ3
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Biokimya Anabilim Dalı, Denizli
3Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. Anabilim Dalı, İzmir

Son yıllarda, serbest radikallerin neoplastik transformasyonların başlama ve gelişme mekanizmalarında etkili olduğunu öne sürülmektedir. Serbest radikal düzeyindeki artış ya da antioksidan sistemdeki zayışamanın tümör oluşumuna neden olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle biz de lipid peroksidasyonunun son ürünü olan malondialdehit (MDA) ile antioksidan savunma sisteminin göstergesi olarak plazma sülfhidril grubu içeriğini akciğer kanserli hastalarda ölçmeyi amaçladık. Yaş ortalaması 56.2±7.4 yıl olan 35 akciğer kanserli erkek hasta ve yaş ortalaması 44.4±8.8 yıl olan 26 sağlıklı kişi kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Hastaların plazma MDA düzeyleri ve total sülfhidril içeriği ölçüldü. Akciğer kanserli hastaların MDA düzeyi (2.48±0.74 nmol/ml) histolojik tip ve evrelerinden bağımsız olarak kontrol grubuna (1.04±0.48 nmol/ml ) göre anlamlı düzeyde yüksek bulunurken (p=0.001), total sülfhidril içeriği için aynı sonuç elde edilmedi (sırasıyla, 18.6±2.8 Mmol/L, 18.4±3.2 mmol/L). Sonuç olarak akciğer kanserli hastalarda lipid peroksidasyonunda belirgin bir yükselme olduğu, fakat antioksidan durumun değişmediği gözlendi. Oksidan antioksidan dengeyi daha iyi anlamak amacıyla geniş kapsamlı ileri çalışmalara gerek olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, malondialdehit, sülfhidril içeriği


Sibel ÖZKURT, Süleyman DEMİR, Mehmet H. KÖSEOĞLU, Yaşar ENLİ, Diler ASLAN, Can SEVİNÇ. Plasma malondialdehyde level and total sulphydryl content in patients with lung cancer. Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(3): 96-99

Corresponding Author: Sibel ÖZKURT


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale