Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A case of congenital lobar emphysema diagnosed in adulthood [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(4): 159-162

A case of congenital lobar emphysema diagnosed in adulthood

Esra Ertan YAZAR1, Mehmet Akif ÖZGÜL1, Güler ÖZGÜL1, Zeliha Senem ELİBOL1, Figen KADAKAL1, Veysel YILMAZ1
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

Congenital lobar emphysema (CLE) usually presenting with symptoms like dyspnea, tachypnea, cough, wheezing and cyanosis during neonatal period is a rare disease which may cause severe respiratory distress. CLE is characterized by overdistention, air trapping in the affected lobe, herniation to the other lung, compression in adjacent parenchyma and mediastinal shift.Nearly all of the patients are diagnosed in first 6 months of life. Rare cases diagnosed during adulthood are published in literature. We present an adult case with CLE in view of literature.

Keywords: Congenital lobar emphysema, diagnosis in adult.


Erişkin yaşta tanı konan bir konjenital lober amfizem olgusu

Esra Ertan YAZAR1, Mehmet Akif ÖZGÜL1, Güler ÖZGÜL1, Zeliha Senem ELİBOL1, Figen KADAKAL1, Veysel YILMAZ1
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

Konjenital lober amfizem (KLA) genellikle yenidoğan döneminde dispne, taşipne, öksürük, wheezing ve siyanoz gibi semtomlarla ortaya çıkan şiddetli solunum yetersizliği sendromuna yol açabilen nadir hastalıklardan birisidir. KLA etkilenen lobda aşırı genişleme, hava hapsi ve karşı akciğere herniasyon, komşu parankimde kompresyon ve mediastende yer değiştirme ile karakterizedir. Hastaların hemen hepsine yaşamın ilk altı ayında tanı konulur. Erişkin dönemde tanı konan nadir olgular literatürde bildirilmiştir. Erişkin dönemde tanı koyduğumuz bir olgu nedeniyle KLA'i literatür ışığında gözden geçirdik.

Anahtar Kelimeler: Konjenital lober amfizem, erişkin dönemde tanı.


Esra Ertan YAZAR, Mehmet Akif ÖZGÜL, Güler ÖZGÜL, Zeliha Senem ELİBOL, Figen KADAKAL, Veysel YILMAZ. A case of congenital lobar emphysema diagnosed in adulthood. Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(4): 159-162


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale