Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Culture Positivity In Radiologically Inactive Pulmonary Tuberculosis Patients [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(3): 87-89

Culture Positivity In Radiologically Inactive Pulmonary Tuberculosis Patients

Özlem Gürkan Ural1, Münire Gökırmak2, Turan Acıcan1, Belma Çobanlı2
1Ankara Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya

To evaluate the results of sputum cultures in patients diagnosed as inactive tuberculosis. One hundred and forty five patients admitted to our clinic between 1984-1995 and diagnosed as inactive pulmonary tuberculosis were evaluated retrospectively. Chest X-rays revealed lesions which were compatible with inactive pulmonary tuberculosis. The bacteriological examination of sputum after homogenization disclosed three consecutive negative results for AFB. The sputum cultures for AFB and hence the disease activity were found to be positive in 6 (0.04) of the patients. Clinical and radiological evaluations are not enough for the diagnosis of inactive tuberculosis. Sputum culture results should be evaluated as well.

Keywords: Pulmonary tuberculosis, inactive, bacteriologic evaluation


Radyolojik Olarak İnaktif Tüberküloz Kabul Edilen Olgularda Kültür Pozitifliği

Özlem Gürkan Ural1, Münire Gökırmak2, Turan Acıcan1, Belma Çobanlı2
1Ankara Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya

Klinik ve radyolojik olarak inaktif tüberküloz tanısı konulan hastalarda balgam kültür sonuçlarının önemini irdelemek amacıyla kliniğimizde 1984-1995 yılları arasında inaktif akciğer tüberkülozu tanısı ile izlenen 145 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların akciğer grafilerinde inaktif akciğer tüberkülozu düşündüren bulgular saptanmıştı. Tüm olguların yapılan bakteriyolojik incelemelerinde, balgamda ARB teksifle üç kez negatif bulunmuştu. Balgam ARB kültür sonuçları incelendiğinde hastaların 6'sında (% 4) kültür pozitifliği ile aktivite saptandı.Sonuç olarak inaktif tüberküloz tanısı radyolojik ve bakteriyolojik incelemeler sonunda konulmalıdır. Bu olgularda mutlaka kültür sonuçlarının takip edilmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer tüberkülozu, inaktif, bakteriyolojik inceleme


Özlem Gürkan Ural, Münire Gökırmak, Turan Acıcan, Belma Çobanlı. Culture Positivity In Radiologically Inactive Pulmonary Tuberculosis Patients. Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(3): 87-89

Corresponding Author: Özlem Gürkan Ural


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale