Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Evaluation of Our Mediastinoscopy Cases Aimed for Diagnosis and Staging: Thirty Cases Analysis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(3): 170-174

Evaluation of Our Mediastinoscopy Cases Aimed for Diagnosis and Staging: Thirty Cases Analysis

Ekrem Şentürk, Engin Pabuşcu, Serdar Şen
Department Of General Thoracic Surgery, Faculty Of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey

PURPOSE: The aim of this study was to make a retrospective evaluation of 30 cases who have been applied mediastinoscopy for the diagnosis and staging in our hospital between 2001-2006 and to emphasize the use of mediastinoscopy should be a standard tool in every thoracic surgery clinic for the diagnosis and staging. METHODS: We applied mediastinoscopy for diagnostic purposes in 18 of 30(60%) patients who have mediastinal mass and/or mediastinal lymphadenopathy and had no diagnosis with noninvaziv methods and for staging in 12 of 30(40%) patients who had lung cancer diagnosis already. RESULTS: In every patient having mediastinoscopy for diagnosis we were able to reach a certain diagnosis. Although lymphomas and granulomatous reactions were dominant in this group we achieved different results such as thymic carcinomas. In 4 of 12 patients having staging mediastinoscopy we observed N2 (+) disease and these patients had neoadjuvant chemotherapy protocol prior to surgery. We were able to downstage these patients gained the chance of pulmonary resection. In 8 of 12 patients we observed N0 diasease so that we applied concomittant pulmonary resection. CONCLUSION: Mediastinoscopy is a reliable method in diagnosing of mediastinal masses either malignant or infectious and especially in staging of lung cancer.

Keywords: lung cancer, mediastinal mass, mediastinoscopy, sarcoidosis, staging


Tanısal ve Evreleme Amaçlı Mediastinoskopi Olgularımızın Değerlendirilmesi: Otuz Olgunun İncelemesi

Ekrem Şentürk, Engin Pabuşcu, Serdar Şen
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmadaki amacımız 2001-2006 tarihleri arasında hastanemizde tanısal ve evreleme amaçlı mediastinoskopi uygulanan 30 olgunun geriye dönük olarak değerlendirmesini yapmak ve mediastinoskopinin her göğüs cerrahisi kliniğinde tanı ve evreleme amacıyla standart bir yöntem olarak kullanımının gerekliliğini vurgulamaktır.
GEREÇ-YÖNTEM: Bu amaçla mediastinoskopi yapılan 30 olgudan mediastinal kitlesi ve/veya mediastinal lenf adenopatisi olan ve noninvaziv yöntemler ile tanı konulamayan 18 olguya (%60) tanısal, akciğer kanseri tanısı bulunan 12 olguya (%40) evreleme amacı ile mediastinoskopi uygulandı. BULGULAR: Tanısal amaçlı mediastinoskopi yapılan olguların hepsinde işlem sonrasında kesin tanıya varılmıştır. Lenfoma ve granülomatöz reaksiyonun baskın olduğu bu grupta timik karsinom gibi farklı patolojik tanılara da ulaşılmıştır. Evreleme amaçlı mediastinoskopi yapılan 12 olgudan 4(%33,3)’ünde N2(+) olarak saptanmış ve bu hastalar neoadjuvan kemoterapi protokolüne alınarak cerrahi öncesi tedavileri sağlanmıştır. Sonrasında evreleri değişen bu olgulara girişim uygulanarak pulmoner rezeksiyonları gerçekleştirilmiştir. Diğer 8(%66,6) olguda ise nodal durum N0 olarak saptanmış ve bu olgulara eşzamanlı olarak cerrahi rezeksiyon yapılmıştır.
SONUÇ: Mediastinoskopi, mediastinal enfeksiyöz yada malign patolojilerin tanısında ve özellikle akciğer kanserinin evrelemesinde güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, evreleme, mediastinal kitle, mediastinoskopi, sarkoidoz


Ekrem Şentürk, Engin Pabuşcu, Serdar Şen. Evaluation of Our Mediastinoscopy Cases Aimed for Diagnosis and Staging: Thirty Cases Analysis. Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(3): 170-174

Corresponding Author: Serdar Şen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale