Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Diagnostic Value of The Fiberoptic Bronchoscopy Samples in Lung Cancer Patients [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(2): 66-70

Diagnostic Value of The Fiberoptic Bronchoscopy Samples in Lung Cancer Patients

Sibel Doruk1, Doğan Reşit Köseoğlu2, Ahmet Cemal Pazarlı1, Ayşe Yılmaz1, Handan İnönü1, İlker Etikan3
1Department Of Pulmonary Medicine, Gaziosmanpasa University Faculty Of Medicine, Tokat, Turkey
2Department Of Pathology, Gaziosmanpaşa University Faculty Of Medicine, Tokat, Turkey
3Department Of Bioistatistics, Gaziosmanpaşa University Faculty Of Medicine, Tokat, Turkey

Aim: The aim of this study was to review the diagnostic value of bronchoscopic lavage (BL), bronchial brushing (BB) and bronchial mucosal biopsy (BMB) in lung cancer.
Material and methods: The cases diagnosed as lung cancer were evaluated. The diagnostic value of the samples of BL, BB and BMB, and the findings of fiberoptic bronchoscopy (FOB) findings were investigated.
Results: Eighty four lung cancer cases with the mean age of 62.5 years were evaluated. The diagnostic value of BL, BF and BMB was 58.3%, 61.8%, 87.5% respectively. The diagnostic ratio was increased to 81.8% when the samples of BL and BF were eveluated together. The diagnostic value of BMB was 94.8% in cases with the finding of direct tumor and 65.8% in cases with the finding of indirect tumor. The diagnostic value of BL and BF were similar in cases with direct or indirect tumor findings, the diagnostic value of BMB was higher than BF ve BL and it was determined that the diagnostic ratio of increased 1.39 fold in the cases with direct tumor findings. The diagnostic value of the samples were similar according to the cytological type of tumor.
Conclusion: The highest diagnostic value was obtained from the samples of BMB. The diagnostic value of BL was higher than literature. The evaluation of the samples of BL and BF together increases the diagnostic ratio.

Keywords: bronchoscopy, diagnosis, lung cancer


Akciğer Kanserli Olgularda Bronkoskopi Örneklerinin Tanısal Değeri

Sibel Doruk1, Doğan Reşit Köseoğlu2, Ahmet Cemal Pazarlı1, Ayşe Yılmaz1, Handan İnönü1, İlker Etikan3
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ad, Tokat
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ad, Tokat
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bioistatistik Ad, Tokat

Amaç: Çalışmanın amacı, akciğer kanserinde bronş lavajı (BL), bronş fırçalama (BF) ve bronş mukoza biyopsisi (BMB) yöntemlerinin tanısal değerinin belirlenmesidir.
Gereç ve yöntem: Akciğer kanserli olguların fiberoptik bronkoskopi (FOB) bulguları ile BL, BF ve BMB yöntemleriyle tanı koyma oranları incelendi.
Bulgular: Yaş ortalaması 62.5 olan 84 akciğer kanserli olgu değerlendirildi. BL, BF ve BMB yöntemleri ile tanı konma oranı sırasıyla %58.3, %6l,8 ve %87.5 idi. BL ve BF birlikte değerlendirildiğinde tanı oranı %81.8'e yükseldi. BMB yöntemiyle tanı koyma oranı, direkt tümör bulgusu olanlarda %94.8, indirekt tümör bulgusu olanlarda %65.8 idi. Direkt ya da indirekt tümör bulgusu olanlarda BL ve BF yöntemlerinin tanı oranları benzerdi. BMB yönteminin tanı oranı BL ve BF yönteminden daha yüksekti ve direkt tümör bulgusu olanlarda tanı oranını 1.39 kat artırdığı belirlendi.
Sonuç: En yüksek tanı oranı BMB yöntemi ile elde edildi. BL yönteminin tanısal değeri literatürdekinden yüksekti. BL ve BF yöntemleri ile elde edilen örneklerin birlikte değerlendirilmesi tanı oranlarını artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, bronkoskopi, tanı


Sibel Doruk, Doğan Reşit Köseoğlu, Ahmet Cemal Pazarlı, Ayşe Yılmaz, Handan İnönü, İlker Etikan. Diagnostic Value of The Fiberoptic Bronchoscopy Samples in Lung Cancer Patients. Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(2): 66-70

Corresponding Author: Sibel Doruk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale