Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Medical Thoracoscopy in the Management of Malignant Pleural Effusion [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 77-81 | DOI: 10.5152/solunum.2013.014  

Medical Thoracoscopy in the Management of Malignant Pleural Effusion

Hüseyin Yıldırım
Department Of Pulmonology, Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Eskişehir, Turkey

Malignant pleural effusion is one of the most common problems that chest physicians face in their everyday practice. The diagnosis of malignant pleural effusion requires either a histological or cytological demonstration of malignant cells in the pleural tissue or pleural fluid. Medical thoracoscopy allows direct visualization of the pleural surfaces, allowing pleural biopsies, removal of pleural fluid and pleurodesis, often using talc insufflation. The most common indication for thoracoscopy is evaluation of the undiagnosed exudative pleural effusions. When performed by well-trained personnel, thoracoscopy is a safe and well tolerated procedure.

Keywords: Pleural effusions, malignant, pleuroscopy


Malign Plevral Sıvıların Yönetiminde Medikal Torakoskopi

Hüseyin Yıldırım
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir

Malign plevral sıvılar günlük pratikte göğüs hastalıkları uzmanlarının karşılaştığı en sık problemlerden biridir. Malign plevral sıvıların tanısı malign hücrelerin plevral sıvı veya dokuda gösterilmesini gerektirir. Medikal torakoskopi plevral yüzeylerin direkt gözlemlenmesine, uygun alanlardan plevral biyopsi alınmasına, sıvının çıkarılmasına ve talkın püskürtülmesi ile plöredezis yapılmasına olanak sağlar. En yaygın kullanım alanı nedeni bilinmeyen eksüdatif vasıftaki plevral sıvıların değerlendirilmesidir. Deneyimli ellerde iyi tolere edilen ve güvenli bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Plevral efüzyon, malign, plöroskopi


Hüseyin Yıldırım. Medical Thoracoscopy in the Management of Malignant Pleural Effusion. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 77-81

Corresponding Author: Hüseyin Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar




 
Quick Search




 




















 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale