Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Metastatic Pulmonary Carcinoid Tumors [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(1): 43-46

Metastatic Pulmonary Carcinoid Tumors

Nilgün Yılmaz Demirci, Dilek Ernam, Fethiye Ökten, Ayşenaz Özcan, Atila İhsan Keyf, Cebrail Şimşek
Atatürk Chest Diseases And Chest Surgery Education And Research Hospital, Ankara

Carcinoid tumors are rare malign neuroendocrine tumors and constitute 1-2% of all pulmonary tumors. A 58 year old woman was admitted to our clinic with dyspnea and hemoptysis. Thorax computed tomography showed central solid lesion on right hiler localisation, multipl noduler densities in all segments of both lungs and hypodense noduler lesion on liver. On flexible fiberoptic bronchoscopy, the lumen of right main bronchus less then 2 cm below the main carina was partically obstructed by an endobronchial lesion. Biopsy was taken and revealed a carcinoid tumor. Due to multiple lesions the patient underwent octreotide scintigraphy, which revealed high uptake on both lung and hepatic lesions. As metastatic pulmonary carcinoid tumor is seen rarely, here we presenting the case with the review of literature.

Keywords: carcinoid tumor, liver metastasis, octreotide sintigraphy


Metastatik Pulmoner Karsinoid Tümör

Nilgün Yılmaz Demirci, Dilek Ernam, Fethiye Ökten, Ayşenaz Özcan, Atila İhsan Keyf, Cebrail Şimşek
Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Karsinoid tümörler nadir görülen, malign nöroendokrin tümörler olup tüm akciğer kanserlerinin %1-2’sini oluşturur. Elli sekiz yaşında kadın hasta nefes darlığı ve hemoptizi yakınması ile başvurdu. Toraks bilgisayarlı tomografide (BT) sağ hiler bölgede santral kitle lezyon, her iki akciğerde dağınık yerleşimli, metastazı düşündüren multipl nodüller ve KC’de hipodens lezyonlar izlendi. FOB’da sağ ana bronş, karinaya 2 cm’den yakın EBL ile tama yakın tıkalı idi. Alınan biyopsi sonucu karsinoid tümör olarak geldi. Lezyonların yaygın olması nedeniyle olası metastatik karsinoid tümör açısından çekilen oktreotid sintigrafisinde toraks BT ile uyumlu olarak, her iki akciğerde ve KC’de artmış aktivite tutulumları izlendi. Abdomende patolojik aktivite tutulumu izlenmedi. Metastatik pulmoner karsinoid tümörün nadir görülmesi nedeniyle olgu, literatür bilgileri eşliğinde sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: karaciğer metastazı, karsinoid tümör, oktreotid sintigrafi


Nilgün Yılmaz Demirci, Dilek Ernam, Fethiye Ökten, Ayşenaz Özcan, Atila İhsan Keyf, Cebrail Şimşek. Metastatic Pulmonary Carcinoid Tumors. Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(1): 43-46

Corresponding Author: Nilgün Yılmaz Demirci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale