Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Molecular oncology targeted therapies for lung cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(3): 167-172

Molecular oncology targeted therapies for lung cancer

Aytuğ ÜNER1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara

As we understand more of the pathological mechanisms in lung cancer, therapeutic implications of molecular biology draws more attention. Failure of conventional therapies to provide reasonable benefit especially in advanced stages of lung cancer makes new treatment modalities progress more quickly. Immunotherapy aims to have the T-lymphocytes recognize tumor antigens and destroy them. Most of the solid tumors and lung cancer cells are provided with tumor antigens that can be attacked with antibodies and cytotoxic agents binding to those antibodies. This leads to a therapeutic option where tumor cells can be destroyed. With antisense therapy, oncogen derivated protein production is inhibited by the adhesion of ‘antisense oligodeoxyribonucleotide (ASODN)’to mRNA. Antiangiogenic therapy prevents angiogenic process via inhibiting the blood supply. Extracellular matrix degradation is one of the important mechanisms of metastasis development. Studies on the inhibitors of degradation enzymes are still continuing.Another promising therapeutic option is blocking intracellular proteins that are responsible for tumor progression and poor survival during signal transduction. In this review the possible therapeutic options regarding molecular oncology are summarized.

Keywords: Lung cancer, molecular biology, targeted therapy


Akciğer kanserlerinde moleküler onkolojik hedefe yöneltilmifi tedaviler

Aytuğ ÜNER1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara

Akciğer kanserlerinde moleküler patolojik mekanizmalar çözüldükçe, bu yeni alandaki tedavi seçenekleri artmakta ve özellikle ilerlemiş evrelerdeki klasik tedavilerle sağlanan yararlanımın düşüklüğü bu yeni tedavilerin önünü açmaktadır. İmmünoterapiler ile özellikle hücresel immünitede T-lenfositlerin, tümör antjenlerini daha iyi tanımlayabilmesi ve tümörü yok etmeye yönlendirilmeleri hedef alınmaktadır. Akciğer kanserleri ve bir çok solid tümörde var olan tümör antijenleri kendilerine karşı geliştirilen antikorlar ve antikorlara bağlanan sitotoksik ajanlarla, kendi içinde bulundukları tümör dokularının yok edilmesi yolunu açmaktadırlar. Antisens tedavilerle onkogen ürünü proteinlerin yapımı, "antisens oligodeoksiribonükleotid" (ASODN) moleküllerinin mesajcı-RNA'ya yapıştırılması sayesinde engellenmekte, antianjiogenik tedavilerle tümörün oksijenasyonu için gereken anjiogenik proses inhibitör ajanlarla durdurulmaya çalışılmaktadır. Tümörün metastaz yaparken geçmesi gereken aşamalardan en önemlisi olan ekstrasellüler matriksin yıkımının ise, yıkım enzimlerinin inhibitörleriyle durdurulma çabaları sürdürülmektedir. Gerek tümör oluşumu, gerekse prognozun kötülüğünü sağlayan hücre içi proteinlerinin oluşumunun hücre sinyal iletimi aşamasında önlerinin kesilmesi diğer bir ümit vaad eden tedavi seçeneği olmaktadır. Bu derlemede tüm bu mekanizmalar olduğunca özetlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, hedeflenmifl tedavi, moleküler bioloji


Aytuğ ÜNER. Molecular oncology targeted therapies for lung cancer. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(3): 167-172


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale