Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Diagnostic And Therapeutic Bronshoscopy In Children [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(3): 117-121

Diagnostic And Therapeutic Bronshoscopy In Children

Burhan Köseoğlu1, Vedat Bakan1, Bekir Demirel2, İsmail Katı1, Salim Bilici1, Önder Önem1, İsmail Demirtaş1
1Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van

Bronchoscope is an important method to be used for diagnostic and therapeutic purposes for respiratory diseases of childhood in a great many clinics. In this study, we evaluated retrospectively 109 patients admitted to our department and underwent rigid bronchoscopy under general anestesia, from June 1995 to June 1999. Of the patients 65 (59.63 %) were girls and 44 (40.36 %) were boys ranging in age from four months to 16 years. In 62 cases foreign body was established and removed. In 7 cases there was inflammation of the tracheobronchial tree. Tracheomalasia was determined in two patients. 26 patients with empyema thoracic were evaluated bronchoscopically because of chronic purulent drainage or persistent atelectasis. Diagnostic fistulography due to suspicious TEF in one case and bronchography in three cases were performed. Foreign bodies were localized in the right bronchial tree in 52.5%, the left bronchial tree in 25.4%, and the trachea in 21. 9%. Foreign body was not found during bronchoscopy in 47 cases. The most frequently removed foreign body was nut fragments. The most frequent physical finding was decreased breath sounds; the most frequently presented symptom was cough. Foreign bodies were removed with bronchoscopy in all, except two cases underwent thoracotomy. There were four minor complications (3.6%) and one patient (0.9%) died because of respiratory failure due to bleeding from bronchus in postoperative seventh day. The aim of the article is to stress diagnostic and therapeutic bronchoscopy and complications in pediatric age group.

Keywords: Childhood, bronchoscopy


Çocuklarda Tanısal Ve Tedavi Amaçlı Bronkoskopi

Burhan Köseoğlu1, Vedat Bakan1, Bekir Demirel2, İsmail Katı1, Salim Bilici1, Önder Önem1, İsmail Demirtaş1
1Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van

Bronkoskopi, çocukluk çağı solunum sistemi hastalıklarında, pek çok klinikte uygulanan tanı ve tedavi metodudur. Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada, Haziran 1995 ile Haziran 1999 yılları arasında genel anestezi altında, rijit bronkoskopi yapılan 109 hasta irdelenmiştir. Yaşları 4 ay ile 16 yaş arasında değişen hastaların 65'i ( % 59.63) kız, 44'ü ( % 40.36) erkekti. 62 hastada yabancı cisim tespit edildi ve çıkarıldı, 7 vakada trakeobronşial enflamasyon iki vakada trakeomalazi tespit edildi. Ampiyemli 26 hasta devamlı pürulan drenaj veya persistan atelektazi yönünden bronkoskopik olarak değerlendirildi. Bir olguda şüpheli trakeoösefagial fistül için fistülografi ve 3 olguda da bronkografi yapıldı. Yabancı cisimler %52..5 sağ bronşial ağaçta, 25.4 sol bronşial ağaçta, % 21.9 trakeadaydı, 47 olguda yabancı cisim tespit edilemedi. En sık çıkarılan yabancı cisim kuruyemiş parçası, en sık izlenen semptom öksürük, en sık fizik muayene bulgusu solunum seslerinde azalmaydı. İki olguda torakotomi yapılırken diğer tüm vakalarda yabancı cisimler bronkoskapla çıkarıldı. 4 minör komplikasyon gelişti (%3.66) ve bir hasta broştan kanama, respiretuar yetmezlik sonucu postoperatif yedinci gün kaybedildi (%0.9). Bu makalenin amacı çocukluk çağı yaş grubunda tanı ve tedavi amaçlı bronkoskopi ve komplikasyonlarını vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, bronkoskopi


Burhan Köseoğlu, Vedat Bakan, Bekir Demirel, İsmail Katı, Salim Bilici, Önder Önem, İsmail Demirtaş. Diagnostic And Therapeutic Bronshoscopy In Children. Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(3): 117-121

Corresponding Author: Burhan Köseoğlu


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale