Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Lipid peroxidation and antioxidant enzyme activity in the sera of the patients with mild stable asthma [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(4): 458-462

Lipid peroxidation and antioxidant enzyme activity in the sera of the patients with mild stable asthma

Mukadder ÇALIKOĞLU1, Ali ÜNLÜ2, Ramazan BİLGİN3, Lülüfer TAMER2, Sibel ATIŞ1, Bahar ULUBAŞ1, Arzu KANIK4
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MERSİN
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, MERSİN
3Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, ADANA
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, MERSİN

In this study, we aimed to investigate the major intracellular enzyme activity and lipid peroxidation in the sera of the patients with mild stable asthma. 40 stable asthma patients and 33 healthy controls were included in this study. The mean age of the patient group and the control group were 37.95±2.06 and 33.84±1.06 years respectively. Expected %FEV1 values in the patient and the control groups were 82.35±2.41, 96.33±1.36 respectively. In order to determine plasma malondialdehyde (MDA) erythrocyte catalase and superoxide dismutase activities, blood samples from both groups were collected. MDA levels were significantly higher in patients sera than the control group (p<0,007). Superoxide dismutase activities were also higher (p<0,0001) while catalase activities were lower (p<0,0001) in patients eryhtrocytes compared to the control group’s levels. Our results suggest that lipid peroxidation and antioxidant enzyme systems are affected in patients with mild stable asthma characterized by chronic airway inflammation.

Keywords: Lipid peroxidation, antioxidant enzyme activity, asthma


Stabil astımlı hastalarda serumda lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzim aktiviteleri

Mukadder ÇALIKOĞLU1, Ali ÜNLÜ2, Ramazan BİLGİN3, Lülüfer TAMER2, Sibel ATIŞ1, Bahar ULUBAŞ1, Arzu KANIK4
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MERSİN
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, MERSİN
3Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, ADANA
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, MERSİN

Bu çalışmada hafif, stabil bronşiyal astımlı hastalarda majör intrasellüler antioksidan enzim aktiviteleri ve lipid peroksidasyonunu araştırmayı amaçladık. 40 stabil astımlı hasta ile 33 sağlıklı birey çalışmaya alındı. Hasta grubunun yaş ortalaması 37.95±2.06 yıl; kontrol grubunun yaş ortalaması 33.84±1.06 yıl ve % beklenen FEV1 değeri ortalaması hasta grubu için 82.35±2.41; sağlıklılar için ise 96.33±1.36 idi. Her iki gruptan süperoksit dismutaz ve katalaz enzim aktivitelerinin ve malondialdehit düzeyinin saptanması için venöz kan örnekleri alındı. Serum malondialdehit düzeyleri hastalarda kontrollere göre anlamlı yüksek bulundu (p<0.007). Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında eritrosit katalaz aktivitesi hasta grubunda anlamlı düşük iken (p<0.0001); eritrosit süperoksit dismutaz aktivitesi belirgin yüksek (p<0.0001) bulundu. Verilerimiz, kronik hava yolu inflamasyonu ile karakterize hafif stabil bronşiyal astımlı hastalarda lipid peroksidasyonunun ve antioksidan enzim sistemlerinin etkilendiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lipid peroksidasyonu, antioksidan enzim aktivitesi, astım


Mukadder ÇALIKOĞLU, Ali ÜNLÜ, Ramazan BİLGİN, Lülüfer TAMER, Sibel ATIŞ, Bahar ULUBAŞ, Arzu KANIK. Lipid peroxidation and antioxidant enzyme activity in the sera of the patients with mild stable asthma. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(4): 458-462

Corresponding Author: Mukadder ÇALIKOĞLU


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale