Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
History of Lung Transplantation [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 82-87 | DOI: 10.5152/solunum.2013.015  

History of Lung Transplantation

Gül Dabak
Unit Of Pulmonology, Kartal Kosuyolu Yüksek Ihtisas Teaching Hospital For Cardiovascular Diseases And Surgery, İstanbul, Turkey

History of lung transplantation in the world dates back to the early 20 th century, continues to the first clinical transplantation performed by James Hardy in the United States of America in 1963 and comes to the present with increased frequency. Over 40.000 heart-lung and lung transplantations were carried out in the world up to 2011. The number of transplant centers and patients is flourishing in accordance with the increasing demand and success rate in that arena. Lung transplantations that started in Turkey at Sureyyapasa Teaching Hospital for Pulmonary Diseases and Thoracic Surgery in 2009 are being performed at two centers actively to date. This review covers a general outlook on lung transplantations both in the world and in Turkey with details of the first successful lung transplantation in our country.

Keywords: Lung transplantation, heart-lung transplantation, his­tory


Akciğer Transplantasyonu Tarihçesi

Gül Dabak
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastaıları Kliniği, İstnabul

Dünyada akciğer transplantasyonu tarihçesi, deneysel çalışmaların yapılmaya başlandığı 20. yüzyılın ilk yıllarından itibaren James Hardy’ nin Amerika Birleşik Devletleri’nde 1963’te yaptığı ilk klinik transplantasyona uzanır ve hızlanarak günümüze gelir. 2011 yılına kadar dünyada 40,000’in üzerinde kalp-akciğer ve akciğer transplantasyonu yapılmıştır. Transplantasyon alanındaki artan ihtiyaca ve başarılara paralel olarak transplant merkezleri ve hasta sayıları da giderek artmaktadır. Türkiye’de 2009 yılında Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde başlayan akciğer transplantasyonları günümüzde iki merkezde aktif olarak yapılmaktadır. Bu derlemede, ülkemizdeki ilk başarılı akciğer transplantasyonu detaylandırılarak dünyada ve ülkemizdeki akciğer transplantasyonu tarihçesi gözden geçirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Transplantasyon akciğer, transplantason akciğer-kalp


Gül Dabak. History of Lung Transplantation. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 82-87

Corresponding Author: Gül Dabak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale