Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Pulmonary Arteriovenous Malformation: Two Cases [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(3): 184-186 | DOI: 10.5152/solunum.2013.036  

Pulmonary Arteriovenous Malformation: Two Cases

Ersin Arslan, Maruf Şanlı, Ahmet Ferudun Işık, Bülent Tunçözgür, Levent Elbeyli
Department Of Toracic Surgery, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey

Pulmonary arteriovenous malformations (PAVMs) are rare abnormalities of the pulmonary vascular system characterized by abnormal communications between the pulmonary artery and vein. We presented two cases who were operated in our clinic with PAVMs because of the rarity. One of our cases was a 14-year-old male, who had dyspnea, clubbing and policythemia. PAVM was diagnosed with pulmonary angiography. The second case was a 9-year-old male who had hemoptysis. Both cases had PAVM localized in the right upper lobe anterior segment. The patients underwent segmentectomy and wedge resection. Surgical treatment of an isolated, single PAVM is successful, with minimal mortality, morbidity and low recurrence rates of the lesion.

Keywords: Pulmonary arteriovenous malformation, surgery, embolization


Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyon: İki Olgu

Ersin Arslan, Maruf Şanlı, Ahmet Ferudun Işık, Bülent Tunçözgür, Levent Elbeyli
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep

Pulmoner arteriyovenöz malformasyonlar (PAVM) pulmoner arter ve venler arasında anormal bağlantılar ile karakterize pulmoner vasküler sistemin nadir görülen anomalileridir. Kliniğimizde opere ettiğimiz pulmoner arteriyovenöz malformasyon tanılı 2 olguyu nadir olması nedeniyle sunduk. Olgularımızdan biri dispne, çomak parmak ve polisitemisi olan 14 yaşında erkekti. PAVM tanısı pulmoner anjiografi ile konuldu. İkinci olgu hemoptizisi olan 9 yaşında erkekti. İki olguda da PAVM sağ üst lob anterior segment yerleşimliydi. Olgulara segmentektomi ve wedge rezeksiyon yapıldı. İzole ve tek PAVM’da cerrahi tedavi minimal mortalite, morbidite ve lezyonda düşük rekürrens oranı ile başarılı bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner arteriyovenöz malformasyon, cerrahi, embolizasyon


Ersin Arslan, Maruf Şanlı, Ahmet Ferudun Işık, Bülent Tunçözgür, Levent Elbeyli. Pulmonary Arteriovenous Malformation: Two Cases. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(3): 184-186

Corresponding Author: Maruf Şanlı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale