Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Treatment Outcomes of Soldier Patients with Tuberculosis in 2005 [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 107-114

Treatment Outcomes of Soldier Patients with Tuberculosis in 2005

Faruk Çiftçi1, Ali Kutlu2, Ogün Sezer3, Erkan Bozkanat1, Zafer Kartaloğlu1
1Gülhane Military Medical Acedemy, Haydarpaşa Training Hospital, Pulmonary Division, İstanbul, Turkey
2Gülhane Military Medical Acedemy, Haydarpaşa Training Hospital, Allergy Division, İstanbul, Turkey
3Gülhane Military Medical Acedemy, Haydarpaşa Training Hospital, Pulmonary Division, Microbiology Lab., İstanbul, Turkey

AIM: To widely present a serial numbers of soldier cases with tuberculosis (TB) for the year of 2005 in Army Forces (TAF) accepted as a risky group and to compare with the other studies.
METHODS: In this study, data was retrospectively analyzed for soldier patients diagnosed with tuberculosis (TB) in our hospital by 2005. Our hospital is the greatest TB treatment center in Turkish Army Forces (TAF). Microscopically examination was done in all cases. The proper treatment was begun in all patients and they were followed during next 6-12 months. At the end of that period, treatment results were assessed.
RESULTS: Two hundred thirty two cases with TB were found by the year of 2005. One hundred sixty three of these cases (74,4%) were pulmonary tuberculosis (PTB) and 62 of them were (25,6%) extra pulmonary tuberculosis (EPTB). It was discovered that 219 of our cases (94,4%) were new and 13 of them were (5,6%) old. Six PTB patients had EPTB at the same time. Fifty eight of total 62 EPTB cases (87,9%) were pleural TB. Smear positive and smear negative cases numbers were 105 (%64,4), 58 (%35,6) respectively. In smear positive 105 cases, treatment outcomes were classified as follows: 98 cases (93,3%) were cured, 2 patients (1,9%) were treatment completed. Treatment success was managed in total 100 cases (95,2%). Three of smear positive patients (2,9%) were treatment failure, 2 cases (7,6%) were transfer out.
CONCLUSION: Our cure results in smear positive patients are above the rate of 85% targeted by WHO.
Key words: Pulmonary tuberculosis, treatment outcomes, army personel.

Keywords: Pulmonary tuberculosis, treatment outcomes, army personel


Tüberkülozlu Asker Hastaların 2005 Yılı Tedavi Sonuçları

Faruk Çiftçi1, Ali Kutlu2, Ogün Sezer3, Erkan Bozkanat1, Zafer Kartaloğlu1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Allerji Servisi, İstanbul
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, Mikrobiyoloji Lab., İstanbul

AMAÇ: Ülkemizde tüberküloz (TB) açısından bir risk grubu olarak kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK), 2005 yılına ait TB’li asker olgu serisini geniş kapsamlı olarak sunmak ve diğer seriler ile karşılaştırmak.
YÖNTEM: TSK’nın en büyük TB tedavi merkezi özelliği taşıyan hastanemizde 2005 yılı içinde tanı konulan TB’li asker hastaların, verileri geriye dönük olarak araştırıldı. Tüm hastalara bakteriyolojik muayene yapıldı. Tanı konulan hastalar uygun antitüberküloz tedavi başlanarak 6-12 ay boyunca takip edildiler ve bu süre sonunda tedavi sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: İkibinbeş yılı boyunca 219 (%94,4) yeni, 13 (%5,6) eski olmak üzere toplam 232 TB’li asker olgu saptanmıştır. Yeni olguların 163’ü (%74,4) akciğer tüberkülozu (ATB), 62’si (%25,6) ise akciğer dışı tüberkülozdur (ADTB). ATB’li olguların 6’sında ATB+ADTB birlikteliği vardı. ADTB olgularının 58’i (%87,9) plevra tüberkülozu olarak saptandı. ATB’li olgularımızın 105’i (%64,4) yayma (+), 58’i (%35,6) ise yayma (-) negatif olarak saptandı. Tedavi sonuçlarına göre; yayma (+) 105 olgumuzun, 98’i (%93,3) kür, 2’si (%1,9) tedavi tamamlama olmak üzere toplam 100’ünde (%95,2) tedavi başarısı, üçünde (%2,9) tedavi başarısızlığı, ikisinde ise nakil (%1,9) saptandı.
SONUÇ: Merkezimizde, yayma pozitif hastalarda saptadığımız kür sonuçlarının, Dünya Sağlık Örgütü tarafından istenilen %85’lik düzeyin çok üstünde olduğu gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer tüberkülozu, tedavi sonuçları, asker hasta


Faruk Çiftçi, Ali Kutlu, Ogün Sezer, Erkan Bozkanat, Zafer Kartaloğlu. Treatment Outcomes of Soldier Patients with Tuberculosis in 2005. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 107-114

Corresponding Author: Faruk Çiftçi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale