Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Castleman disease, hyperplasia of giant lymph node [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(2): 255-258

Castleman disease, hyperplasia of giant lymph node

Can ÜLMAN1, Erdal AKYER2, Hatice TÜRKER1, Ergun KARAHALLI1, Ebru SULU1
1SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul
2SSK Göztepe Eğitim Hastanesi 3. Dahiliye Servisi Göztepe, İstanbul

The Castleman Disease, which is etiologically unknown, is also defined as lymph node hamartoma or angiofollicular lymphoid hyperplasia. This hyperplasia of reactive lymph node is frequently placed in the thorax, however it may also be found at the whole lymphoid tissue. Castleman Disease is mostly observed at young adults. The disease is asymptomatic; the lymph node is in giant size, with smooth borders and often localized at the anterior and middle mediastinum and treatment is surgical.

Keywords: Castleman Disease , hyperplasia of giant lymph node.


Nadir görülen lenf nodu hastalığı: Castleman hastalığı

Can ÜLMAN1, Erdal AKYER2, Hatice TÜRKER1, Ergun KARAHALLI1, Ebru SULU1
1SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul
2SSK Göztepe Eğitim Hastanesi 3. Dahiliye Servisi Göztepe, İstanbul

Dev lenf nodu hiperplazisi, anjiofoliküler lenfoid hiperplazi, lenf nodu hamartomu olarak da bilinen Castleman Hastalığı, etyolojisi tam olarak aydınlatılamayan, tüm vücutta bulunabilmekle beraber sıklıkla toraksta yerleşen reaktif aktif lenf nodu hiperplazisidir. Genellikle genç erişkinlerde görülür ve asemptomatik seyreder; lenf nodu büyük düzgün sınırlı, sıklıkla ön ve orta mediastende lokalizedir. Lokalize olan tipin tedavisi cerrahidir. Bu özellikleri taşıyan olgumuzun nadir olması nedeniyle yayınlıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Castleman Hastalığı, dev lenf nodu hiperplazisi.


Can ÜLMAN, Erdal AKYER, Hatice TÜRKER, Ergun KARAHALLI, Ebru SULU. Castleman disease, hyperplasia of giant lymph node. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(2): 255-258


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar




 
Quick Search




 




















 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale