Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Acute renal failure due to continuous rifampicin therapy [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(1): 67-70

Acute renal failure due to continuous rifampicin therapy

Oğuzhan Okutan1, Dilaver Taş1, Enes Murat Atasoyu2, Abtullah Haholu3, Faruk Çiftçi1, Zafer Kartaloğlu1
1Gata Haydarpasa Training Hospital Department Of Pulmonary Medicine
2Gata Haydarpasa Training Hospital Department Of Nephrology
3Gata Haydarpasa Training Hospital Department Of Pathology

Rifampicin is one of the standart drugs of tuberculosis treatment. Acute renal failure (ARF) rarely may develop due to rifampicin. ARF, typically, develops on reintroduction of the drug or during intermittent therapy. However, it also has been reported during continuous rifampicin therapy. ARF that has developed during the four-drug tuberculosis regimen, given for sputum positive lung tuberculosis, including streptomycin 1 gr/day and rifampicin 600 mgr/day, has been evaluated at this study. Although streptomycin was stopped since the patient that had mildly high levels of urea and creatinine since the begining, a renal biopsy was performed. Histopathologic examination demonstrated an tubulointerstitial nephritis. Rifampicin was continued at the beginning, because tuberculosis disease of the patient was severe and the patient was not considered to have rifampicin toxicity. Since rifampicin toxicity is seen rarely in continuous therapy and we did not detect any objective way of immunoallergic damage the renal toxicity could not be related to rifampicin. We decided that it was a renal failure caused by rifampicin, according to the biopsy result. The patient had normal renal functions after discontinuation of rifampicin.

Keywords: acute renal failure, drug toxicity, rifampicin, tuberculosis


Sürekli rifampisin tedavisine bağlı akut böbrek yetmezliği

Oğuzhan Okutan1, Dilaver Taş1, Enes Murat Atasoyu2, Abtullah Haholu3, Faruk Çiftçi1, Zafer Kartaloğlu1
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
2Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Nefroloji Kliniği
3Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Patolji Kliniği

ifampisin, tüberküloz tedavisinin standart bir parçasıdır. Rifampisine bağlı akut böbrek yetmezliği (ABY), nadiren gelişir. ABY, tipik olarak, aralıklı veya belli bir süre sonra tekrar rifampisin kullanımı sırasında gelişmektedir. Ancak sürekli (günlük) rifampisin kullanımı sırasında da ABY gelişen olgular bildirilmiştir. Bu çalışmada, yayma pozitif akciğer tüberkülozu tanısı ile rifampisin 600 mg/gün ve streptomisin 1 g/gün içeren dörtlü tedavi sırasında gelişen ABY değerlendirilmiştir. Streptomisin kesilmesine rağmen, üre ve kreatinin değerleri başlangıçtan beri hafif yüksek seyreden hastaya renal biyopsi yapılmıştır. Histopatolojik görünüm tübülointerstisyel nefrit ile uyumlu bulunmuştur. Başlangıçta tüberkülozun ağır olması ve rifampisin toksisitesinin düşünülmemesi nedeniyle rifampisine devam edilmiştir. Sürekli kullanımda çok nadir olması ve immunoallerjik bir mekanizmanın objektif olarak ortaya konamaması nedeniyle renal toksisite, rifampisin ile ilişkilendirilmemiştir. Biyopsi sonucu ile değerlendirilen hastada rifampisine bağlı ABY düşünülmüş ve rifampisinin kesilmesi ile birlikte günler içinde renal fonksiyon parametreleri normale dönmüştür.

Anahtar Kelimeler: akut böbrek yetmezliği, ilaç toksisitesi, rifampisin, tüberküloz


Oğuzhan Okutan, Dilaver Taş, Enes Murat Atasoyu, Abtullah Haholu, Faruk Çiftçi, Zafer Kartaloğlu. Acute renal failure due to continuous rifampicin therapy. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(1): 67-70

Corresponding Author: Oğuzhan Okutan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale