Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Treatment Results of Patients Diagnosed with Tuberculosis in Our Hospital in 2006 [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(3): 109-114

Treatment Results of Patients Diagnosed with Tuberculosis in Our Hospital in 2006

Hatice Kaya1, Faruk Çiftçi1, Ogün Sezer2, Erkan Bozkanat1, Dilaver Taş1, Zafer Kartaloğlu2
1Gata Haydarpasa Training Hospital, Pulmonary Division, İstanbul, Turkey
2Gata Haydarpasa Training Hospital, Pulmonary Division, Microbiology Lab., İstanbul, Turkey

Aim: To present a series of soldier cases with tuberculosis (TB) for the year of 2006 in our hospital and to compare them with the cases in other studies.
Material and methods: In this study, data was retrospectively analyzed for soldier patients diagnosed with tuberculosis (TB) in our hospital in 2006. Our hospital is the greatest TB treatment center of the Turkish Armed Forces (TAF). Microscopical examination was done for all cases. A proper treatment was initiated for all patients with a diagnose and they were followed during the next 6-12 months. At the end of that period, treatment results were assessed.
Results: During 2006 a total of 191 cases with TB were found. One hundred forty five of these cases (81.9%) were pulmonary tuberculosis (PTB) and 47 of them were (18.1%) extra pulmonary tuberculosis (EPTB). It was discovered that 177 of our cases (92.7%) were new and 14 of them were (7.3%) old. Fourteen PTB patients had EPTB at the same time. One patient had more than one extra pulmonary tuberculosis. Forty of total 47 EPTB cases (85.1%) were pleural TB. The number of smear positive and smear negative cases were 89 (61.4%), 56 (38.6%) respectively. In smear positive 89 cases, treatment outcomes were classified as follows: 80 cases (89.9%) were cured, one patient (1.1%) completed treatment. Treatment success was managed in a total of 81 cases (91%). One of smear positive patients (1.1%) was treatment failure, seven cases (7.9%) were transfered to other centers.
Conclusion: Our cure results in smear positive patients are above the rate of 85% targeted by WHO.

Keywords: army personel, pulmonary tuberculosis, treatment outcomes


Hastanemizde 2006 Yılında Tüberküloz Tanısı Alan Hastaların Tedavi Sonuçları

Hatice Kaya1, Faruk Çiftçi1, Ogün Sezer2, Erkan Bozkanat1, Dilaver Taş1, Zafer Kartaloğlu2
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul
2Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, Mikrobiyoloji Lab., İstanbul

Amaç: Hastanemizin 2006 yılına ait tüberkülozlu (TB) asker olgu serisini sunmak ve diğer seriler ile karşılaştırmak.
Gereç ve yöntem: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) en büyük TB tedavi merkezi özelliğini taşıyan hastanemizde, 2006 yılı içinde tanı konulan TB’li asker hastaların verileri geriye dönük olarak incelendi. Tüm hastalara bakteriyolojik muayene yapıldı. Tanı konulan hastalar, uygun antitüberküloz tedavi başlanarak, 6-12 ay boyunca takip edildi ve bu süre sonunda tedavi sonuçları değerlendirildi.
Bulgular: 2006 yılı boyunca, 177 (%92.7) yeni, 14 (%7.3) eski olmak üzere, toplam 191 TB’li asker olgu saptanmıştır. Yeni olguların 145’i (%81.9) akciğer tüberkülozu (ATB), 47’si (%18.1) ise akciğer dışı tüberkülozdur (ADTB). ATB’li olguların 14’ünde ATB+ADTB birlikteliği vardı. ADTB olgularının birinde ise birden fazla organ tutulumu vardı. ADTB olgularının 40’ı (%85.1) plevra tüberkülozu, 3’ü (%6.4) tüberküloz lenfadenit, 2’si (%4.3) beyin tüberkülozu, 1’i (%2.1) tüberküloz orşit, 1’i (%2.1) de tüberküloz bursit olarak saptandı. ATB’li olgularımızın 89’u (%61.4) yayma (+), 56’sı (%38.6) ise yayma (-) olarak saptandı. Tedavi sonuçlarına göre, yayma (+) 89 olgumuzun 80’i (%89.9) kür, 1’i (%1.1) tedavi tamamlama olmak üzere, toplam 81’inde (%91) tedavi başarısı, 1’inde (%1.1) tedavi başarısızlığı, 7’sinde ise nakil (%7.9) vardı.
Sonuç: Merkezimizde, yayma pozitif hastalarda saptadığımız kür sonuçlarının, Dünya Sağlık Örgütü tarafından istenilen %85’lik düzeyin üstünde olduğu gözlemlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: akciğer tüberkülozu, askeri personel, tedavi sonuçları


Hatice Kaya, Faruk Çiftçi, Ogün Sezer, Erkan Bozkanat, Dilaver Taş, Zafer Kartaloğlu. Treatment Results of Patients Diagnosed with Tuberculosis in Our Hospital in 2006. Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(3): 109-114

Corresponding Author: Hatice Kaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale