Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The role of various bronchodilators in the assessment of early reversibility in COPD [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 15-18

The role of various bronchodilators in the assessment of early reversibility in COPD

Tunçalp DEMİR, Tansu CENGİZ, Gonca VARDAR, Günseli KILINÇ
İstanbul Üniversitesi,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

To evaluate the early reversibility effects of inhaled bronchodilators, 15 COPD patients were given salbutamol (SB) (2x100mcg), ipratropium bromide (IB) (2x20mcg), SB+IB (200mcg+ 40mcg) and placebo on different study days. Stable COPD patients included in the study refrained from inhaled steroids, theophylline and bronchodilators for at least 12 hr before the study. FEV1 was measured at 20 and 60 min after inhalation of bronchodilators and placebo. Reversibility was expressed as absolute change (abs), %of initial FEV1 (%ini), and % of predicted (%pred). The maximum reversibility was with salbutamol and IB combination at the 60 min(140±109 mL) with all 3 means of assessment. Although the 20 and 60 min evaluations in the groups did not disclose any statistically significant differences, 60 min reversibility tests with IB and salbutamol and IB combination (109±138mL, 140±109mL) were higher compared to the 20 min results (98.4±119mL, 132±96mL). Again IB and salbutamol and IB combination yielded the highest reversibility compared to salbutamol (71±99mL, 62.1±102mL) alone.

Keywords: Early reversibility, salbutanol, ipratropium bromide.


KOAH'ta salbutamol, ipratropium bromür ve salbutamol + ipratropium bromür kombinasyonunun erken reversibiliteye etkileri

Tunçalp DEMİR, Tansu CENGİZ, Gonca VARDAR, Günseli KILINÇ
İstanbul Üniversitesi,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

KOAH'ta bronkodilatörlerin erken reversibiliteye etkilerini incelemek amacıyla, 15 KOAH'lı olguda salbutamol (2x100 mcg), ipratropium bromür (İB) (2x 20mcg), salbutamol ile ipratropium bromür kombinasyonu ( 2x100mcg + 2x20mcg) ve plasebo ile değişik günlerde reversibilite testi yapılmıştır. Son 12 saattir inhale ya da oral bronkodilatör, son 24 saattir uzun etkili teofilin tedavisi almayan ve stabil dönemdeki KOAH'lı hastalara yapılan reversibilite testlerinde bronkodilatör ve plasebo sonrası 20. ve 60. dakikalarda FEV1 düzeyleri incelenmiş ve reversibilite düzeyleri FEV1'de mutlak değişim ( ? abs), inisiyal döneme göre değişim (? %ini) ve predikte değere göre değişim (? %pred) değerlendirilmiştir. Olgularda en yüksek reversibilite salbutamol ile İB kombinasyonu sonrası 60. dakikada saptanmıştır (140±109 mL). Yirminci ve 60. dakikalar arasında tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlı fark olmamasına karşın İB ve salbutamol ile İB kombinasyonu sonrası 60. dakikada reversibilite düzeyleri (109±138mL, 140±109mL) 20. dakikaya göre (98.4±119mL, 132±96mL) daha yüksek bulunmuştur. Yine istatistiksel olarak anlamlı olmamasına karşın İB ve salbutamol ile birlikte İB sonrası reversibilite düzeyleri tek başına salbutamolden (71±99mL, 62.1±102mL ) daha yüksek saptandı.

Anahtar Kelimeler: Erken reversibilite, salbutamol, ipratropium bromür.


Tunçalp DEMİR, Tansu CENGİZ, Gonca VARDAR, Günseli KILINÇ. The role of various bronchodilators in the assessment of early reversibility in COPD. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 15-18

Corresponding Author: Tunçalp DEMİR


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale