Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Endobronchial Intratumoral Cancer Chemotherapy: Technical Details [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(3): 175-182

Endobronchial Intratumoral Cancer Chemotherapy: Technical Details

Firuz Çelikoğlu1, Çiğdem Papilla2, Seyhan İbrahim Çelikoğlu3
1İstanbul Üniversity; Lung Diseases And Tuberculos Enstitute
2Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty Internal Medicine Department, Oncologia Divicion
3Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty Internal Medicine Department, Pulmonary Division

Intratumoral injection of one or several conventional cytotoxic drugs directly into the tumoral tissue through a flexible bronchoscope by means of an ordinary needle-catheter which is called “endobronchial intratumoral chemotherapy (EITC)” is a novel therapeutic paradigm of bronchoscopic interventional procedures.
The achievement of intratumoral chemotherapy should never be considered merely an ablation technique of endobronchial tumor bulk alike the other endoscopic ablative procedures; but, it exerts most importantly an additional chemotherapeutic specific effect on malignant cells through the action of cytotoxic drug. Owing to its specific effect it has a similarity to brachytherapy and photodynamic therapy. Indeed, EITC in addition to the advantage of the initial eradication of tumoral burden inside the airway lumen, intratumoral delivery of cytotoxic drugs also provides a loco-regional neo-adjuvant therapy for irradiation or surgery. It is a real chemotherapy which differs from intravenous chemotherapy only by its route of delivery. The advantages of intratumoral injection technique include an increased precision in the local delivery of therapeutic materials, complete perfusion of the lesion, higher local tissue concentrations, as well as fewer systemic side effects. In this comprehensive review of “endobronchial intratumoral chemotherapy via-needle catheter”, our objective is to present the details of its technique.

Keywords: endobronchial intratumoral chemotherapy, interventional bronchoscopy, loco-regional chemotherapy, lung cancer


Endobronşiyal İntratümöral Kemoterapi (EITK) nin Teknik Özellikleri

Firuz Çelikoğlu1, Çiğdem Papilla2, Seyhan İbrahim Çelikoğlu3
1İstanbul Üniversitesi Akciğer Hastalıkları Ve Tüberküloz Enstitüsü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Pnömoloji Bölümü, İstanbul

Endobronşiyal intratümöral kemoterapi ( EİTK), intravenöz yoldan kullanılmakta olan bir veya birden fazla sitotoksik ilacın fleksibl bir bronkoskoptan kateterli bir iğne aracılığı ile doğrudan doğruya tümör dokusu içine enjekte edilmesinden ibaret yeni bir girişimsel bronkoskopi yöntemidir. İntratümöral kemoterapi diğer endoskopik ablasyon yöntemlerinde olduğu gibi tümör kitlesini basitçe ortadan kaldırmayı amaçlayan bir yöntem olarak düşünülmemelidir. EİTK bir taraftan tıkanmaya yol açan endobronşiyal tümör kitlesinin ortadan kaldırılmasını sağlarken; diğer taraftan da brakiterapi ve fotodinamik tedavide olduğu gibi normal hücrelere zarar vermeksizin kanser hücreleri üzerinde spesifik sitotoksik bir etki yapar. EİTK, intravenöz kemoterapiden sadece veriliş yolu bakımından fark gösteren gerçek bir lokal kemoterapidir. İntratümöral enjeksiyon ile terapötik maddelerin lokal olarak verilmesinin üstünlüğü tümör dokusu içinde ilacın eşit dağılımı ile beraber intravenöz yol ile asla elde edilemeyecek yükseklikte bir konsantrasyonun sağlanması; buna karşılık önemli sistemik yan etkilerin ortaya çıkmamasıdır.. Bu derlemenin amacı yöntemin tekniğinin ayrıntılı olarak tanıtılması ve girişimsel bronkoskopi yöntemleri arasındaki yerinin belirlenmesidir.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, endobronşiyal intratümöral kemoterapi, girişimsel bronkoskopi, loko-rejiyonel kemoterapi


Firuz Çelikoğlu, Çiğdem Papilla, Seyhan İbrahim Çelikoğlu. Endobronchial Intratumoral Cancer Chemotherapy: Technical Details. Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(3): 175-182

Corresponding Author: Firuz Çelikoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale