Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Immunohistopathological evaluation of bronchial biopsies before and after 4-month inhaled steroid treatment in mild-moderate asthmatic patients [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(3): 97-102

Immunohistopathological evaluation of bronchial biopsies before and after 4-month inhaled steroid treatment in mild-moderate asthmatic patients

Cengiz AYYARECİ1, Cem TİGİN1, Filiz KOŞAR1, Sedat ALTIN1, Murat KIYIK1, Sadettin ÇIKRIKÇIOĞLU1, Dilek YILMAZBAYHAN2
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

The size of the basal membrane, mast cell count and eosinophil count and activity in bronchial biopsies from 15 mild-moderate asthmatic patients were obtained before and after a 4-months inhaled steroid treatment to detect the presence of inflammation and permanent structural changes in mild to moderate asthmatic patients and to demonstrate the efficacy of medical agents (inhaled steroids) on the pathological changes in asthmatic airways. We established a significant decrease in the size of basal membrane and mast cell count in the bronchial biopsies from patients with mild-moderate disease after a 4-month inhaled steroid treatment. With conventional staining methods we found no significant decrease in total and active eosinophil counts; on the other hand, immunohistochemical staining revealed highly significant decrease in active eosinophil count. Moreover, after the inhaled steroid treatment (after fourth months), we showed an increase in PD20(FEV1) together with a significant improvement in FEV1, FEV%, PEF and PEF % and an increase in PD20 (FEV1). Permenant structural changes in the airways occur even in mild to moderate asthmatic patients. Antiinflammatory agents (inhaled steroids) cause reduction in mast cell count and the size of basal membrane in these patients. This emphasizes the necessity of early involvement of inhaled steroids in the managment of bronchial asthma.

Keywords: bronchial asthma, bronchial biopsy, inhaled corticosteroid treatment, pathological findings


Hafif-orta derecede astımlıların 4 aylık inhale steroid tedavi öncesi ve sonrası bronş biyopsilerinin immunohistopatalojik değerlendirilmesi

Cengiz AYYARECİ1, Cem TİGİN1, Filiz KOŞAR1, Sedat ALTIN1, Murat KIYIK1, Sadettin ÇIKRIKÇIOĞLU1, Dilek YILMAZBAYHAN2
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Hafif-orta dereceli bronş astımlı hastalarda inflamasyon ve kalıcı yapısal değişikliklerin mevcut olup olmadığını ve tedavi ajanlarının(inhale steroidler) astmatik havayollarındaki patolojik değişiklikler üzerine olan etkinliğini gösterebilmek amacıyla 15 hafif -orta dereceli bronş astımı hastasının tedavi öncesi ve 4 aylık inhale steroid tedavisi sonrası alınan bronş biyopsilerinde bazal membran kalınlığı, mast hücre sayısı ve eozinofil sayısı ve aktivitesi üzerindeki etkinliğini araştırıldı. Hafif-orta dereceli hastalarda yapılan bronş biyopsilerinde bazal membran kalınlığında ve mast hücre sayısında 4 aylık inhale steroid tedavisi sonrası anlamlı derecede azalma tespit edildi. Konvansiyonel boyama yöntemleriyle eozinofil ve aktif eozinofil sayısında anlamlı bir azalma tespit edilmez iken immunhistokimyasal boyama yapıldığında aktif eozinofil sayısındaki azalma ileri derece anlamlı bulundu. Ayrıca inhale steroid tedavisi sonrası (4. ay sonrası) FEV1, %FEV1, PEF, %PEF de anlamlı düzelme ile birlikte PD20(FEV1)de de artış tespit edildi. Hafif-orta derecedeki bronş astımı olgularında bile havayollarında kalıcı yapısal değişiklikler başlamaktadır.Antiinflamatuar ilaçlar(inhale steroidler) bu hastalarda mast hücre sayısında ve bazal membran kalınlığında azalmaya sebep olmaktadırlar. Bu da bronş astımında inhale steroid kullanımının erken başlanması gerektiğinin önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: bronkoskopi, bronfl astımı, bronfl biyopsisi, inhale kortikosteroid tedavi, patolojik bulgular


Cengiz AYYARECİ, Cem TİGİN, Filiz KOŞAR, Sedat ALTIN, Murat KIYIK, Sadettin ÇIKRIKÇIOĞLU, Dilek YILMAZBAYHAN. Immunohistopathological evaluation of bronchial biopsies before and after 4-month inhaled steroid treatment in mild-moderate asthmatic patients. Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(3): 97-102


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale