Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The comparison of videothoracosopy and thoracotomy in the treatment of bullous lung disease [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 23-25

The comparison of videothoracosopy and thoracotomy in the treatment of bullous lung disease

Gökhan HACIİBRAHİMOĞLU1, Muharrem ÇELİK1, Canan ŞENOL1, Alpay ÖRKİ1, Bülent ARMAN1
Heybeliada Sanatoryumu Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi, İstanbul

In this prospective study, the comparison of videothoracoscopy and thoracotomy in the treatment of bullous lung disease was made. In the last 4 years, 40 patients with bullous lung disease underwent surgical intervention. Thoracotomy was performed in 26 patients(Group T) and videothoracoscopy in 14 (Group V). We performed bullectomy followed by pleurodesis to all the patients. The duration of operation was 85.12±15.25 minutes in the thoracotomy group, 115.25±22.14 minutes in the VATS group(p=0.00001). The postoperative complications were prolonged air leaks(T group n:10, V group n:3 patients, p=0.001), and empyema(T and V groups n:1 patient, p=0.05). The time of drainage was 10.20±8.65 day in the thoracotomy group, 8.60±4.65day in the VATS group(p=0.09). The hospital stay was 14.50±8.25 day in the thoracotomy group, 10.60±3.40 day in the VATS group(p=0.0001). VATS is performed as an alternative to thoracotomy in the treatment of bullous lung disease. VATS is found to have the following advantages compared to thoracotomy: complications, postoperative use of analgesic, the period of hospital stay, and cosmetic. However, thoracotomy allow easy exploration, short operation time, low cost. As a result of all these fact, it can be said that the method to be used has to be decided on according to the surgeons initiative.

Keywords: VATS, thoracotomy, bullous lung disease.


Büllöz akciğer hastalıklarının tedavisinde video yardımlı torakoskopik cerrahi ve torakotominin karşılaştırılması

Gökhan HACIİBRAHİMOĞLU1, Muharrem ÇELİK1, Canan ŞENOL1, Alpay ÖRKİ1, Bülent ARMAN1
Heybeliada Sanatoryumu Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi, İstanbul

Çalışmanın amacı büllöz akciğer hastalıklarının tedavisinde torakotomi ile videotorakoskopik cerrahinin (VATS) sonuçlarını karşılaştırmaktır. Kliniğimizde Aralık 1993-Mayıs 1998 tarihleri arasında büllöz akciğer hastalığı tanısı almış toplam 40 hastaya operasyon uygulandı. Bu hastaların 26'sı torakotomi, 14'ü VATS ile opere edildi. Tüm hastalara büllektomi ve bunu takiben cerrahi plöredesis uygulandı. Torakotomi grubunda ortalama yaş 37.3(7-57 yaş), VATS grubunda ise 36.2(23-57 yaş) olarak bulundu. Torakotomi grubunda operasyon süresi 85.12±15.25dak., VATS grubunda ise 115.25±22.14 dak. bulundu(p=0.0001). Post-op. komplikasyonlar; torakotomi grubunda 10 hastada, VATS grubunda ise 3 hastada uzayan hava kaçağı (p=0.001) ve torakotomi ve VATS gruplarında ise 1 hastada ampiyem (p=0.07) görüldü. Post-op. ilk 12 saatteki analjezik kullanımı(Diclofenac Na-mg) ; torakotomi grubunda 167.25±74.35 mg, VATS grubunda 87.10±35.25 mg bulundu(p=0.00001). Drenaj süreleri torakotomi grubunda 10.20±8.65 gün, VATS grubunda 8.60±4.65 gün (p=0.09) saptandı. Hastanede kalış süresi(gün); torakotomi grubunda 14.50±8.25, VATS grubunda 10.60±3.40 bulunmuştur(p=0.0001). VATS düşük komplikasyon oranı, kısa hastanede kalış süresi, düşük doz analjezik gereksinimi, erken post-operatif dönemdeki solunum fonksiyonlarında hafif azalma ve kozmetik açıdan torakotomiye alternatif ve uygun endikasyonlar konduğunda üstün bir yöntemdir

Anahtar Kelimeler: VATS, torakotomi, büllöz akciğer hastalığı.


Gökhan HACIİBRAHİMOĞLU, Muharrem ÇELİK, Canan ŞENOL, Alpay ÖRKİ, Bülent ARMAN. The comparison of videothoracosopy and thoracotomy in the treatment of bullous lung disease. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 23-25


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale