Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Effect of Non-invasive Mechanical Ventilation on Serum Leptin Level in Patients with Hypercapnic Chronic Obstructive Pulmonary Disease [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(2): 82-87

Effect of Non-invasive Mechanical Ventilation on Serum Leptin Level in Patients with Hypercapnic Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Nuran Katgı1, Ahmet Emin Erbaycu1, Can Biçmen2, Zeynep Zeren Uçar1, Abdullah Katgı3, Salih Zeki Güçlü1
1Department Of Chest Diseases, Dr Suat Seren Chest Diseases And Surgery Training And Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department Of Microbiology, Dr Suat Seren Chest Diseases And Surgery Training And Research Hospital, İzmir, Turkey
3Clinic Of Internal Medicine, Buca Seyfi Demirsoy State Hospital, İzmir, Turkey

Aim: It was reported that serum leptin increases during exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) by various mechanisms. In the study, the aim was to assess the earlier effect of non-invasive positive pressure mechanical ventilation (NIMV) on serum leptin and other blood tests in patients with acute hypercapnic respiratory failure related to COPD.
Material and methods: Of the patients who were being treated for exacerbation of COPD and respiratory failure at Intensive Care Unit, the ones having NIMV were included in the study. Serum leptin, arterial blood gases and biochemical parameters were measured before and after the treatment.
Results: A total of 48 patients 39 male (81.3%) and 9 female (18.8%) with a mean age of 64.8 years were included in the study. As the parameters of arterial blood gases getting better, the mean serum leptin was 9-332±17.9 ng/mL before initiation of NIMV, was 9-037±18.4 ng/mL at the 4th hour of NIMV and was 8.907±14.9 ng/mL at the 72nd hour of NIMV (p=0.600). Glucose, alanine amino-transferase, aspartat amino and C-reactive protein were significantly lower at the 72nd hour of NIMV. There was no difference for other serum parameters.
Conclusion: Serum leptin level increases, independent of the body mass index, in COPD patients with hypercapnic respiratory failure. Serum leptin does not change in the earlier period of NIMV treatment.

Keywords: arterial blood gases, body mass index, chronic obstructive pulmonary disease, leptin, non-invasive mechanical ventilation


Hiperkapnik Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Non-invazif Mekanik Ventilasyonun Serum Leptin Düzeyi Üzerindeki Etkisi

Nuran Katgı1, Ahmet Emin Erbaycu1, Can Biçmen2, Zeynep Zeren Uçar1, Abdullah Katgı3, Salih Zeki Güçlü1
1Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Bölümü, İzmir
3Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İzmir

Amaç: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmesi sırasında plazma leptin konsantrasyonunun çeşitli nedenlerle yükseldiği bildirilmiştir. Çalışmada, KOAH'a bağlı akut hiperkapnik solunum yetmezliğinde, non-invazif pozitif basınçlı mekanik ventilasyon (NİMV) tedavisinin, erken dönemde serum leptin ve diğer kan testleri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlandı.
Gereç ve yöntem: Alevlenme ve solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavisi yapılan KOAH'lı hastalardan, NİMV tedavisi uygulananlar çalışmaya alındı. Hastaların tedavi öncesi ve sonrasında serum leptin, arteriyel kan gazı ve biyokimyasal parametreleri ölçüldü.
Bulgular: Yaş ortalaması 64.8 yıl olan, 39'u erkek (%81.3), 9ü kadın (%18.8) olmak üzere, toplam 48 hasta çalışmaya alındı. NİMV tedavisi ile arteriyel kan gazı parametreleri düzelirken, serum leptin düzeyi, NİMV başlamadan önce 9-332±17.9 ng/mL, tedavinin 4. saatinde 9-037+18.4 ng/mL ve tedavinin 72. saatinde 8.907±14.9 ng/mL olarak ölçüldü (p=0.600). NİMV tedavisinin 72. saatinde açlık kan şekeri, alanin aminotransferaz, aspar-tat aminotransferaz ve C-reaktif protein düzeyleri anlamlı şekilde daha düşüktü. Diğer serum parametrelerinde değişiklik izlenmedi.
Sonuç: Hiperkapnik solunum yetmezliği olan KOAH hastalarında serum leptin düzeyi, vücut kitle indeksinden bağımsız olarak yükselmektedir. Serum leptin düzeyi, NİMV tedavisinin erken döneminde değişiklik göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler: arteriyel kan gazı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, leptin, non-invazif mekanik ventilasyon, vücut kitle indeksi


Nuran Katgı, Ahmet Emin Erbaycu, Can Biçmen, Zeynep Zeren Uçar, Abdullah Katgı, Salih Zeki Güçlü. Effect of Non-invasive Mechanical Ventilation on Serum Leptin Level in Patients with Hypercapnic Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(2): 82-87

Corresponding Author: Ahmet Emin Erbaycu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale