Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The investigation of the existence of helicobacter pylori in the bronchoscopic lung specimens of patients with bronchiectasis. [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(2): 47-51

The investigation of the existence of helicobacter pylori in the bronchoscopic lung specimens of patients with bronchiectasis.

Ahmet İLVAN1, Hakan ÖZTÜRKERİ2, Firuz ÇAPRAZ1, Hakan ÇERMİK3
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Servisi. İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim HastanesiMikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi. İstanbul
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Patoloji Servisi. İstanbul

The role of Helicobacter pylori in gastritis, peptic ulcus and gastric lymphoma is well known. In recent years some studies that suggest the relationship between this organism and bronchiectasis were published. In this study, serum anti-H. pylori IgG levels were measured in 31 male patients (mean age±SD, 22.0±1.9) and in 56 healthy male individuals (mean age±SD, 21.6±1.4). In addition, H. pylori was investigated by rapid urease test, culture and histopathological examination in protected catheter brush and biopsy specimens taken by bronchoscopy from the bronchiectatic lobe or segment bronchi. Anti-H. pylori IgG was positive in 18 (58.1%) of patients with bronchiectasis and 38 (67.9%) of control subjects. The mean SD anti-H. pylori IgG level was 45.4±49.8 U/ml in patient group and 52.6±52.8 U/ml in controls. Both H. pylori seropositivity rate and IgG level were lower in patients than controls, but the differences were not significant. Rapid urease test was negative in all of the patients with bronchiectasis. H. pylori was not isolated from the cultures of protected catheter brush and biopsy specimens. Chronic nonspecific inflammatory changes were observed in the histopathological examination of the biopsy specimens but the organism was not detected. Logistic regresyon analysis was applied to the data of patients with bronchiectasis; the serum IgG status was constituted as dependent variable. No relation between the serological status and clinical characteristics including smoking, FVC, FEV1, 24h sputum volume and lung lobes with bronchiectasis was found. This is the first study which investigates H. pylori in specimens taken by bronchoscope from bronchiectatic airways. Although, it is not possible to put forward whether H. pylori has a role in the formation of bronchiectasis, the results of our study showed that this organism does not exist in the bronchiectatic airways, it is not the agent of infection and chronic colonization, and so it has not a role in the progression of bronchiectasis.

Keywords: Helicobacter pylori, bronchiectasis, lung.


Bronşektazili hastalarda akciğerden bronkoskopla alınan örneklerde Helicobacter Pylori varlığının araştırılması

Ahmet İLVAN1, Hakan ÖZTÜRKERİ2, Firuz ÇAPRAZ1, Hakan ÇERMİK3
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Servisi. İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim HastanesiMikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi. İstanbul
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Patoloji Servisi. İstanbul

Gastrit, peptik ülser, mide lenfoması gibi hastalıklardaki rolü iyi bilinen Helicobacter pylori'nin son yıllarda bronşektazi ile ilişkili olduğunu öne süren çalışmalar yayınlanmaktadır. Bu çalısmada yaş ortalaması 22.0±1.9 olan tümü erkek 31 bronşektazili hastada ve yine tümü erkek benzer yaş grubunda (21.6±1.4) 56 sağlıklı kontrol olgusunda ELISA yöntemi ile serum anti-H. pylori IgG düzeyleri ölçüldü. Ayrıca hasta grubunda bronşektazili lob veya segment bronşundan bronkoskopla alınan korumalı fırça ve biyopsi örneklerinden hızlı üreaz testi, kültür, histopatolojik inceleme ile H. pylori varlığı araştırıldı. Anti-H. pylori IgG, bronşektazili hastaların 18'inde (%58.1), kontrollerin 38'inde (%67.9) pozitif bulundu. Anti-H. pylori IgG seviyeleri bronşektazili olgularda 45.4±49.8, kontrol grubunda 52.6±52.8 U/ml idi. Hem seropozitişik oranı, hem de ortalama IgG düzeyleri bronşektazili hastalarda kontrollere göre düşük bulundu; ancak aradaki fark anlamlı değildi. Bronşektazili hastaların tümünde hızlı üreaz testi negatif idi. Korumalı fırça ve bronş mukoza biyopsilerinden yapılan H. pylori kültürlerinde üreme olmadı. Biyopsi örneklerinin histopatolojik değerlendirmesinde kronik nonspesifik enşamasyon bulguları saptandı fakat H. pylori izlenmedi. Lojistik regresyon analizi kullanılarak serolojik durum ile sigara kullanımı, 24 saatlik balgam miktarı, spirometrik ölçümler (FVC, FEV1) ve bronşektazili lob sayısı ilişkisi değerlendirildi; H. pylori seropozitişiği ile değerlendirmeye alınan klinik özellikler arasında ilişki bulunamadı. Bu araştırma bronşektazili hava yollarından bronkoskopla alınan materyallerde H. pylori'nin araştırıldığı ilk çalışmadır. Sonuç olarak, bulgularımızla bronşektazi gelişiminde H. pylori'nin rolü olup olmadığı konusunda fikir yürütülememekle birlikte, bronşektazili hastaların akciğerlerinde bu bakterinin bulunmadığını; kronik kolonizasyon ve enfeksiyon etkeni olmadığını, bronşektazinin ilerlemesinde de rolü bulunmadığını söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, bronşektazi, akciğer.


Ahmet İLVAN, Hakan ÖZTÜRKERİ, Firuz ÇAPRAZ, Hakan ÇERMİK. The investigation of the existence of helicobacter pylori in the bronchoscopic lung specimens of patients with bronchiectasis.. Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(2): 47-51


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale