Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Pneumonectomy for non-small cell lung cancer: factors affecting morbidity and mortality [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(4): 200-206

Pneumonectomy for non-small cell lung cancer: factors affecting morbidity and mortality

Yekta Altemur KARAMUSTAFAOĞLU1, Gökhan HACIİBRAHİMOĞLU2, Mithat FAZLIOĞLU2, Aysun ÖLÇMEN2, Cemal Asım KUTLU2, Atilla GÜRSES2, Mehmet Ali BEDİRHAN2
1Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Servisi, KIRIKKALE
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

The aim of this study was to investigate retrospectively the factors influencing the morbidity and mortality of the non-small cell lung cancer (NSCLC) cases where pneumonectomy was performed. One hundred-one patients underwent pneumonectomy. 97 of them were male and 4 were female, the average age being 56± 9.6 (30-75 years). The morbidity rate was 52.5% (53 patients), and the mortality rate was 8.9%(9pateints). Morbidity was related to cardiac and respiratory complications in 77%, wound infection in 11%, hemorrhage in 8%, and others for 4% of the cases. The risk factors for the cardiac and respiratory morbidity with univariate analysis were >60 years (p: 0.006), FEV1 <2 lt (p: 0.029) and bronchopleural fistula (p: 0.0001). The risk factor for the cardiac and respiratory morbidity with multivariate analysis was only >60 years (p: 0.006). The risk factors for mortality with univariate analysis were right pneumonectomy (p: 0.035), respiratory morbidity (p: 0.0001), cardiac morbidity (p: 0.003) and cell type (0.047). The risk factors for mortality with multivariate analysis were right pneumonectomy (p: 0.045) and respiratory morbidity (p: 0.001). In conclusion, among the performed pneumonectomies for NSCLC, the morbidity and the mortality were multifactorial. The choice of the suitable patient, careful pre and postoperative evaluation can decrease the risks and the complications of pneumonectomy procedures.

Keywords: Morbidity, mortality, non-small cell lung cancer, pneumonectomy


Küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle yapılan pnömonektomiler; morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler

Yekta Altemur KARAMUSTAFAOĞLU1, Gökhan HACIİBRAHİMOĞLU2, Mithat FAZLIOĞLU2, Aysun ÖLÇMEN2, Cemal Asım KUTLU2, Atilla GÜRSES2, Mehmet Ali BEDİRHAN2
1Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Servisi, KIRIKKALE
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Bu çalışmada, küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle pnömonektomi uygulanan olgularda morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktorler retrospektif olarak araştırıldı. KHDAK nedeniyle pnömenektomi yapılan 97'si erkek, 4'u kadın, ortalama yaşları 56+9.6 (30-75 yaş) olan 101 hasta değerlendirildi. Morbidite oranı %52.5 (53 hasta), mortalite oranı %8.9 (9 hasta) olarak saptandı. Morbidite nedenleri olarak %77'si kalp ve solunum, %11 yara yeri infeksiyonu, %8 hemoraji ve %4 diğer nedenler bulundu. Tek değişkenli analiz (univariate analysis) ile kalp ve solunum morbiditesi için risk faktörü olan sebepler 60 yaş üzeri hastalar (p=0.006), FEV1<2L (p=0.029) ve bronkoplevral fistul (p=0.0001) olarak saptandı. Çok değişkenli analiz (multivariate analysis) ile kalp ve solunum morbiditesi için risk faktörü olarak sadece 60 yaş üzeri hastalar (p=0.006) bulundu. Tek değişkenli analiz ile mortalite için risk faktörleri sağ pnömonektomi (p=0.035), solunum morbiditesi (p=0.0001), kardiyak morbidite (p=0.003) ve hücre tipi (p=0.047) olarak saptandı. Çok değişkenli analiz ile mortalite için risk faktörleri olarak sağ pnömonektomi (p=0.045) ve solunum morbiditesi (p=0.001) bulundu. Sonuç olarak; KHDAK nedeni ile yapılan pnömonektomilerde morbidite ve mortalite multifaktöryeldir. Uygun hasta seçimi, dikkatli operasyon öncesi ve sonrası değerlendirme, pnömonektomilerde riskleri en az düzeye indirecektir.

Anahtar Kelimeler: KHDAK, morbidite, mortalite, pnömonektomi


Yekta Altemur KARAMUSTAFAOĞLU, Gökhan HACIİBRAHİMOĞLU, Mithat FAZLIOĞLU, Aysun ÖLÇMEN, Cemal Asım KUTLU, Atilla GÜRSES, Mehmet Ali BEDİRHAN. Pneumonectomy for non-small cell lung cancer: factors affecting morbidity and mortality. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(4): 200-206


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale