Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Iatrogenic Pneumothoraces [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(3): 95-99

Iatrogenic Pneumothoraces

Melih Kaptanoğlu, İlhan Günay, Kasım Doğan, Tonguç Saba, Ersin Erbaş
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas

We investigated the etiologies of "Iatrogenic Pneumothoraces" and discuss the precautions for diminishing the incidence of it. Charts of 24 patients were retrospectively reviewed from December 1998 through May 1999. The youngest patient was 18 and the oldest one was 80 years old. The mean age was 48. Of the patients 13 (54%) were male and 11 (46%) were female.The most common cause of iatrogenic pneumothorax (px) was central catheterization (44%). II was due to technical failure including repeated negative attempts.
Training to increase technical capacity of the medical staff, and using proper equipments for invasive applications, and putting standard protocols into practice are important measures in decreasing the incidence of iatrogenic complications. Besides, residents should be alerted to the complications.

Keywords: Catheterization, central venous, hemopneumothorax; iatrojenic disease; pneumothorax


İatrojenik Pnömotorakslar

Melih Kaptanoğlu, İlhan Günay, Kasım Doğan, Tonguç Saba, Ersin Erbaş
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas

Bu çalışmada hastanemizde uygulanan birtakım invaziv girişimlerden sonra gelişen "İatrojenik pnömotoraks" ların etyolojileri araştırılmış ve insidansının nasıl azaltılabileceği tartışılmıştır. Bu amaçla Aralık 1998-Mayıs 1999 tarihleri arasında hastanemizin değişik bölümlerinde yatan ve bu sırada iatrojenik pnömotoraks (px) gelişen 24 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. En genç hasta 18, en yaşlı hasta 80 yaşında olup ortalama yaş 48 idi. Hastaların 13'ü (%54) erkek, 11'i (%46) kadındır. Serimizde en sık olarak iatrojenik px'a neden olan girişim santral venöz kateterizasyondur (%44). Nedenler arasında uygun tekniğin kullanılmaması ve ısrarlı negatif ponksiyonlar yer almaktadır. İatrojenik px insidansının azaltılması için; teknik eğitim periyodik olarak tekrarlanmalı, kullanılan malzemeler özenle seçilmeli ve yapılan işlemin komplikasyonlarına karşı bilgili ve uyanık olunmalıdır. Bu çalışmada santral venöz kateterizasyon işleminin standart olarak yapılabilmesini amaçlayan bir de protokol oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemopnömotoraks, iatrojenik hastalıklar; kateterizasyon, santral venöz; pnömotoraks


Melih Kaptanoğlu, İlhan Günay, Kasım Doğan, Tonguç Saba, Ersin Erbaş. Iatrogenic Pneumothoraces. Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(3): 95-99

Corresponding Author: Melih Kaptanoğlu


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale