Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Importance of Complement C3 and C4 in Differantial Diagnosis of Pleural Effusions [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(1): 21-26

The Importance of Complement C3 and C4 in Differantial Diagnosis of Pleural Effusions

Hatice Kutbay Özçelik1, Süleyman Güven3, Firdevs Atabey1, Funda Arkın1, Arman Poluman2, Ayşe Filiz Koşar1
1Yedikule Chest Deseases And Chest Surgery Education And Investigation Hospital, Istanbul
2Retired Clinic Chieff
3Medicine Hospital, Istanbul

Aim: We aimed to express the importance of pleural fluid C3-C4 levels and pleural fluid/serum C3-C4 ratio in transudative-exudative differentiation and to compare the C3-C4 levels in tuberculosis, malignancy and pneumonia effusions, thus detecting the diagnostic value.
Material and methods: Of 70 patients studied, 25 had transudative and 45 had exudative effusions. Total protein, LDH and complement C3-C4 levels were measured for all.
Results: In transudate-exudate distinction, the cut-off, sensitivity and specificity values are given below respectively for pleural fluid C3-C4 and for pleural fluid/serum C3-C4 levels. Pleural fluid C3: 50 mg/dL, 80%, 100%. Pleural fluid C4: 10 mg/dL, 82.2%, 88%. Pleural fluid/serum C3: 0.30, 77.8%, 96%. Pleural fluid/serum C4: 0.20, 88.9%, 72%. When the exudative subgroups were compared, both the pleural fluid C3-C4 levels and pleural fluid/serum C3 ratios were higher in tuberculosis pleurisy group.
Conclusion: The findings suggest that the C3-C4 pleural values and the pleural fluid/serum C3-C4 ratios are encouraging approaches and they have a diagnostic value in tuberculous pleurisy.

Keywords: C3, C4, complement, pleural effusion


Plevral Efüzyonların Ayırıcı Tanısında Kompleman C3 ve C4’ün Önemi

Hatice Kutbay Özçelik1, Süleyman Güven3, Firdevs Atabey1, Funda Arkın1, Arman Poluman2, Ayşe Filiz Koşar1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Emekli Klinik Şefi
3Medicine Hastanesi, İstanbul

Amaç: Plevral sıvı C3-C4 düzeylerinin ve plevral sıvı/serum C3-C4 oranlarının, transüda-eksüda ayrımındaki önemini belirlemeyi ve tüberküloz, malign ve parapnömonik efüzyonlardaki C3-C4 düzeylerini karşılaştırıp tanısal değerini bulmayı amaçladık.
Gereç ve yöntem: Yirmi beşi transüda, 45’i eksüda olan 70 hastada serum ve plevral sıvılarda total protein, LDH, kompleman C3 ve C4 ölçüldü.
Bulgular: Transüda-eksüda ayrımında plevral sıvı C3 için cutoff değeri 50 mg/dL alındığında, sensitivite %80, spesifisite %100 bulundu. Plevral sıvı C4 için cutoff değeri 10 mg/dL alındığında sensitivite %82.2, spesifisite %88; plevral sıvı/serum C3 cutoff değeri 0.30 alındığında sensitivite %77.8, spesifisite %96, plevral sıvı/serum C4 cutoff değeri 0.20 alındığında sensitivite %88.9, spesifisite %72 bulundu. Eksüda içinde yer alan gruplar karşılaştırıldığında, plevral sıvı C3-C4 ve plevral sıvı/serum C3-C4 oranı tüberküloz plörezili grupta daha yüksekti.
Sonuç: Bu bulgular transüda-eksüda ayrımında plevral sıvı C3-C4 ve plevral sıvı/serum C3-C4 oranlarının ümit verici bir yaklaşım olduğunu ve tüberküloz plörezide tanısal değer taşıdığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: C3, C4, kompleman, plevral efüzyon


Hatice Kutbay Özçelik, Süleyman Güven, Firdevs Atabey, Funda Arkın, Arman Poluman, Ayşe Filiz Koşar. The Importance of Complement C3 and C4 in Differantial Diagnosis of Pleural Effusions. Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(1): 21-26

Corresponding Author: Hatice Kutbay Özçelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale