Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Pulmonary Alveolar Proteinosis: Report of two cases [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(3): 182-186 | DOI: 10.5505/solunum.2011.78300  

Pulmonary Alveolar Proteinosis: Report of two cases

Dilaver Taş1, Ersin Demirer1, Erdoğan Kunter2, Zafer Küçükodacı3, Ömer Ayten1, Oğuzhan Okutan1, Zafer Kartaloğlu1
1Gata Haydarpaşa Training Hospital, Department Of Pulmonary Diseases And Tuberculosis, İstanbul, Turkey
2İstanbul Medipol University, Department Of Pulmonary Diseases, İstanbul, Turkey
3Gata Haydarpaşa Training Hospital, Department Of Pathology, İstanbul, Turkey

Pulmonary alveolar proteinosis is a rare disease characterised with lipoproteinous material deposition in alveoles and distal airways. The most common symptoms are dyspnea and dry cough. The radiographic finding is bilateral, symmetric alveolar consolidation or ground-glass opacity. The diagnosis is mostly made by positive staining of transbronchial biopsy or bronchoalveolar lavage (BAL) material with periodic- acid-Schiff method accompanied by clinical and radiological findings. The standard treatment for pulmonary alveolar proteinosis is total lung lavage. In our study, two cases of pulmonary alveolar proteinosis, one diagnosed by open lung biopsy and the other with BAL, were presented with the literature.

Keywords: pulmonary alveolar proteinosis, bronchoalveolar lavage, computed tomography


Pulmoner Alveoler Proteinozis: İki olgu sunumu

Dilaver Taş1, Ersin Demirer1, Erdoğan Kunter2, Zafer Küçükodacı3, Ömer Ayten1, Oğuzhan Okutan1, Zafer Kartaloğlu1
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Kliniği, İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Patoloji Servisi, İstanbul

Pulmoner alveoler proteinozis, alveollerde ve distal hava yollarında lipoproteinöz madde birikimiyle karakterize nadir bir hastalıktır. En sık rastlanan semptomlar nefes darlığı ve kuru öksürüktür. Radyolojik olarak bilateral simetrik alveoler konsolidasyon veya buzlu cam görüntüsü saptanır. Tanı sıklıkla klinik ve radyolojik bulgular eşliğinde transbronşiyal biyopsi örneği veya bronkoalveolar lavaj (BAL) ile alınan intra alveoler materyalin periyodik asit-Schiff metodu ile pozitif boyanması ile konur. Pulmoner alveoler proteinosis için standart tedavi total akciğer lavajıdır. Çalışmamızda, biri BAL diğeri açık akciğer biyopsisi ile tanı alan iki pulmoner alveoler proteinozis olgusu literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: pulmoner alveoler proteinozis, bronkoalveoler lavaj, bilgisayarlı tomografi


Dilaver Taş, Ersin Demirer, Erdoğan Kunter, Zafer Küçükodacı, Ömer Ayten, Oğuzhan Okutan, Zafer Kartaloğlu. Pulmonary Alveolar Proteinosis: Report of two cases. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(3): 182-186

Corresponding Author: Ersin Demirer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale