Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The respiratory function tests of the marble workshop workers in Aydın city [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(3): 114-118

The respiratory function tests of the marble workshop workers in Aydın city

Neslihan Soysal, Hulki Meltem Sönmez, Münire Kuru Karabaş
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın, Turkey

This study was planned to investigate the probable effect of exposure to marble dust on the respiratory functions of workers in Ayd?'ddn city. The study was conducted in Ayd?'ddn city from October 2004 to November 2004. The respiratory function tests of the workers of the marble workshops were performed by MIR Spirobank portable spirometry instrument and the results were compared with the control group who was age and sex matched but has no dust exposure. Fifty marble workshop workers and 50 people who did not have exposure to dust as the control group were included in this study. All the cases were male. Regarding the respiratory function test results of the marble workers and the control group, no significant difference is detected between the FEV1,0 and FVC values (p=0,239 and 0,016 respectively), however FEV1,0/FVC values of the marble workers were significantly lower than the control group (p=0,000). PEF25-75 values of the marble workers were also found to be significantly lower (p=0,000). In conclusion, detecting the marble workers' respiratory function test results lower than the control group should be an alarming sign about the preventive measures before development of the disease.

Keywords: function, marble, occupational, respiration, stone, worker


Aydın İlindeki Mermer Atölyesi Çalışanlarında Solunum Fonksiyon Testlerinin Durumu

Neslihan Soysal, Hulki Meltem Sönmez, Münire Kuru Karabaş
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Bu çalışma mermer tozuna maruziyetin Aydın ili taş işçilerinin solunum fonksiyonları üzerine olası etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma Ekim-Kasım 2004 döneminde Aydın şehrinde yapıldı. MIR Spirobank taşınabilir spirometre cihazı ile mermer atölyelerinde çalışan işçilerin solunum fonksiyon testi (SFT) yapılarak, elde edilen değerler yaş ve cinsiyet uyumlu, toz maruziyeti bulunmayan kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Çalışmaya mermer atölyesi çalışanı 50 kişi ve kontrol grubu olarak da toz maruziyeti bulunmayan serbest meslek sahibi 50 kişi alındı. Olguların hepsi erkekti. Taş işçileri ile kontrol grubu SFT değerleri karşılaştırmamızda FEV1,0 ve FVC değerlerinde iki olgu kesimi arasında anlamlı fark saptanmadı (p= 0,239 ve 0,016), ancak taş işçilerinin FEV1,0/FVC değerinin anlamlı olarak düşük olduğu saptandı (p= 0,000). Taş işçilerinde FEF 25-75 değerleri de anlamlı olarak düşük bulundu (p= 0,000). Sonuç olarak, taş işçilerinin SFT değerlerinin kontrol grubuna göre düşük bulunması, hastalık gelişimi olmadan koruyucu önlemlerin alınması konusunda uyarıcı olmalıdır kanısına vardık.

Anahtar Kelimeler: fonksiyon, işçi, mesleksel, mermer, solunum, taş


Neslihan Soysal, Hulki Meltem Sönmez, Münire Kuru Karabaş. The respiratory function tests of the marble workshop workers in Aydın city. Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(3): 114-118

Corresponding Author: Neslihan Soysal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale