Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Intraoperative anaphylactic reaction during surgical excision of hydatid cyst of the lung [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(1): 235-238

Intraoperative anaphylactic reaction during surgical excision of hydatid cyst of the lung

Lale YÜCEYAR1, Mukadder DEMİROK1, İbrahim ÖZDİLMAÇ1, Kazım BEŞİRLİ2, Bora AYKAÇ1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,İstanbul

In certain parts of Turkey there is still a high incidence of hydatid disease. Although infrequent, the possibility of anaphylactic reaction must be kept in mind when there is sudden hemodynamic deterioration during surgery made for removal of a hydatid cyst. We present a case of anaphylactic shock in a patient undergoing thoracotomy for excision of hydatid cysts. Early clinical diagnosis and immediate initiation of treatment with adrenaline, noradrenaline, suspension of inhaled anesthetics, administration of 100% oxygen and restoration of intravascular volume with colloids and crystalloids are essential in assuring a favorable outcome for these patients. Prophylaxis with corticosteroids and histamine antagonists did not prevent anaphylaxis in our patient.

Keywords: anaphylaxis, hydatid cyst, shock


Akciğer kist hidatiği nedeni ile torakotomi uygulanan hastada anafilaksi

Lale YÜCEYAR1, Mukadder DEMİROK1, İbrahim ÖZDİLMAÇ1, Kazım BEŞİRLİ2, Bora AYKAÇ1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,İstanbul

Türkiye'nin belirli bölgelerinde kist hidatik hastalığının insidensi halen yüksektir. Sık görülmemekle birlikte, kistin çıkarılması amacıyla yapılan operasyon sırasında ani hemodinamik bozulma ile karşılaşıldığında anafilaktik reaksiyonun akla gelmesi önemlidir. Biz de hidatik kistin çıkarılması amacıyla torakotomi uygulanan hastada gelişen anafilaktik reaksiyon olgusunu sunmak istedik. Bu grup hastalarda erken tanı ve adrenalin, noradrenalin, inhale anestetikler, %100 oksijen inhalasyonu ve intravasküler hacmin kolloid ve kristalloidlerle desteklenmesi prognozu belirleyici faktörlerdir. Bizim hastamızda kortikosteroidler ve antihistaminklerle profilaksi, anafilaktik reaksiyonu önleyememiştir.

Anahtar Kelimeler: anafilaksi, kist hidatik, flok


Lale YÜCEYAR, Mukadder DEMİROK, İbrahim ÖZDİLMAÇ, Kazım BEŞİRLİ, Bora AYKAÇ. Intraoperative anaphylactic reaction during surgical excision of hydatid cyst of the lung. Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(1): 235-238


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale