Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Serum leptin levels in stable asthmatic patients and relation between leptin and severity of asthma, and obesity [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(1): 27-32

Serum leptin levels in stable asthmatic patients and relation between leptin and severity of asthma, and obesity

Gamze KIRKIL1, Figen DEVECİ1, M.Hamdi MUZ2, Fulya İLHAN3, Yasemin ÇAKIR3
1Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları AD, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları AD, ELAZIĞ.
3Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi İmmünoloji AD, ELAZIĞ

The incidence of asthma is increasing among obese people. It is thought that leptin may play a role in pathogenesis of obesity related asthma. We aimed to investigate the relation between serum leptin levels and obesity, and severity of asthma. Body mass index (BMI), serum leptin, THF-, IL-6 levels, and FEV1, FEV1/FVC and PEF values of 30 stable asthmatic patients and 10 healthy controls were evaluated. There was no difference in BMI between asthmatic and control cases (p>0.05). Serum TNF-, IL-6, IL-2, leptin levels of asthmatic cases were higher than control cases (p=0.001, p=0.001, p=0.009, p=0.001 respectively). TNF-, IL- 12, leptin levels of moderate persistent (MoP) (p=0.005, p=0.053, p=0.004 respectively) and severe persistent (SP) (p<0.001, p<0.001, p<0.001 respectively) asthmatic cases were higher than controls. IL-6 levels of mild persistent (MP), MoP, SP asthmatic cases were higher than controls (p=0.023, p=0.001, p=0.008 respectively). TNF-, IL-12 and leptin levels were high in SP asthmatics compared with MP asthmatics (p=0.003, p=0.006, p=0.034 respectively). BMI of MoP and SP asthmatics were higher than MP asthmatics (for MoP p=0.022, for SP p=0.001), BMI of SP asthmatics were high when compared with controls (p=0.006). In asthmatics a positive correlation between leptin levels and BMI, TNF-, IL-12 ( R00.353, p=0.025, R=0.610, p=0.001, R= 0.492, p=0.001 respectively), and a negative correlation between BMI and FEV1, FEV1/FVC , PEF values ( R=0.654, p=0.000, R= -0.522, p<0.003, R= -0.668, p=0.000, respectively) was found. Any correlation was not found between leptin levels and FEV1, FEV!/FVC, PEF values. Results of our study suggests that a relation can be present between asthma and obesity, and leptin can take part in asthma pathogenesis especially by increasing inflammation.

Keywords: cytokine, leptin, obesity


Stabil astımlı hastalarda serum leptin seviyeleri ve leptin ile astım şiddeti ve obezite arasındaki ilişki

Gamze KIRKIL1, Figen DEVECİ1, M.Hamdi MUZ2, Fulya İLHAN3, Yasemin ÇAKIR3
1Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları AD, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları AD, ELAZIĞ.
3Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi İmmünoloji AD, ELAZIĞ

Obezlerde astım insidansı artmaktadır. Leptinin obezite ile ilişkili astımın patogenezinde rol oynayabileceği düşünülmektedir. Çalışmamızda astımlı olgularda serum leptin seviyeleri ile astım şiddeti ve obezite arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. 30 stabil astımlı ve 10 sağlıklı olguda vücut kitle indeksi (VKİ), serum leptin, TNF-?, IL-6, IL-12 konsantrasyonları, FEV1, FEV1/ FVC ve PEF değerleri ölçüldü. Astımlı olgular ile kontrol grubu arasında VKİ açısından fark saptanmadı (p>0.05). TNF-?, IL- 6, IL-12 ve leptin seviyeleri astımlı olgularda kontrol grubuna göre yüksekti (sırasıyla p=0.001, p=0.001, p=0.009, p=0.001). TNF-?, IL-12 ve leptin seviyeleri orta persistan (OP) (sırasıyla, p=0.005, p=0.053, p=0.004) ve ağır persistan (AP) olgularda kontrol grubuna göre yüksek idi (sırasıyla, p<0.001, p<0.001, p<0.001). IL-6 seviyeleri HP, OP ve AP astımlı olgularda kontrol grubuna göre yüksekti (sırasıyla p=0.023, p=0.001, p=0.008). TNF-?, IL-12 ve leptin seviyeleri AP astımlı olgularda HP olgulara göre yüksekti (sırasıyla, p=0.003, p=0.006, p=0.034). VKİ OP ve AP astımlı olgularda HP olgulara göre (OP için p=0.022, AP için p=0.001) ve AP astımlı olgularda kontrol grubuna göre yüksekti (p=0.006). Astımlı olgularda leptin seviyeleri ile VKİ, TNF- ? ve IL-12 seviyeleri arasında pozitif (sırasıyla R=0,353, p=0.025, R=0.610, p=0.001, R=0.492, p=0.001), VKİ ile FEV1, FEV1/FVC ve PEF arasında negatif korelasyon olduğu (sırasıyla R= -0,654, p=0.000, R= -0.522, p<0.003, R= -0.668, p=0.000), leptin seviyeleri ile solunum fonksiyon testi (SFT) parametreleri arasında korelasyon olmadığı izlendi. Çalışmamızın sonuçları; astım şiddeti ile obezite arasında bir ilişki olduğunu ve leptinin astım patogenezinde özellikle inflamasyonu artırarak önemli role sahip olabileceğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: astım, leptin, sitokin, obezite


Gamze KIRKIL, Figen DEVECİ, M.Hamdi MUZ, Fulya İLHAN, Yasemin ÇAKIR. Serum leptin levels in stable asthmatic patients and relation between leptin and severity of asthma, and obesity. Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(1): 27-32

Corresponding Author: Gamze KIRKIL


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale