Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Evaluated surgery in aspergilloma [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(4): 306-309

Evaluated surgery in aspergilloma

Kürşat ÖZVARAN1, Adnan YILMAZ1, Müyesser ERTUĞRUL1, Engin YALÇIN2, Reha BARAN1
1SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Maltepe, İstanbul
2SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği, İstanbul

Aspergilloma is a disease that commonly develops in healed tuberculosis cavities. Surgery is an important option for the treatment of aspergilloma. The purpose of our study was to evaluate the efficacy of surgery on the long-term survival of patients with aspergilloma. We retrospectively evaluated 20 patients who underwent surgery for aspergilloma between 1992–1999 at our hospital. Patients were followed until November 1999. We evaluated past medical history, clinical complaints, radiological findings, laboratory findings, histopathologic findings, type of operation and long- term outcome. 14 patients were male and 6 patients were female. The mean age was 46 (range, 31- 66). 19 patients had a previous history of pulmonary tuberculosis. 15 patients underwent surgery for hemoptysis. 18 patients had air crescent sign. Bronchoscopy was diagnostic in three patients with bronchial lavage and in one patient with transbronchial biopsy. 15 cases underwent lobectomy. The patients were divided into two groups: complex aspergilloma ( the patients with parenchymal lesions) and simple aspergilloma (the patients without parenchymal lesions). Mortality was seen in 3 cases of complex aspergilloma. Morbidity was seen in 4 cases of complex aspergilloma and in 3 cases of simple aspergilloma. We followed 12 patients (6 simple aspergilloma and 6 complex aspergilloma ) for 5–70 months with a mean follow-up of 35 months. We did not find any recurrence in radiological or clinical findings. The present study proves that surgery is an effective method of choice in simple aspergilloma patients with adequate pulmonary function, and other treatment modalities should be considered for patients with complex aspergilloma because of high mortality.

Keywords: Aspergilloma, surgery treatment


Aspergilloma'da cerrahi tedavinin değerlendirilmesi

Kürşat ÖZVARAN1, Adnan YILMAZ1, Müyesser ERTUĞRUL1, Engin YALÇIN2, Reha BARAN1
1SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Maltepe, İstanbul
2SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği, İstanbul

Aspergilloma, genellikle iyileşmiş tüberküloz kavitelerinde gelişen bir hastalıktır. Aspergilloma tedavisinde cerrahi önemli bir seçenektir. Bu çalışmada, cerrahi tedavi uygulanmış aspergillomalı hastalarda bu tedavinin başarı durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Merkezimizde 1992-1999 yılları arasında cerrahi tedavi uygulanmış 20 aspergillomalı hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi ve Kasım 1999'da son kontrolleri yapılarak anamnez, klinik, radyolojik ve laboratuvar bulguları, histopatolojik sınışandırma, operasyon tipleri ve uzun dönem takip sonuçları değerlendirildi. Hastaların 14'ü erkek, 6'sı kadın olup yaş ortalaması 46 (31-66) idi. Olguların 19'unda (%95) geçirilmiş tüberküloz öyküsü olduğu, 15 hastanın (%75) hemoptizi nedeniyle opere edildiği, radyolojik olarak 18 hastada (% 90) "aircrescent" bulgusunun bulunduğu saptandı. Üç hastaya bronş lavajı, 1 hastaya ise transbronşial biopsi ile tanı konuldu. 15 hastaya ( %75) lobektomi uygulandı. Hastalar histopatolojik olarak kompleks ve basit aspergilloma olarak sınışandırıldı. Kompleks aspergillomalı 11 olgunun 3'ünde (%27) mortalite, 4'ünde (%36) morbidite, 9 basit aspergillomalı hastanın ise 3'ünde ( % 33) morbidite gelişti. Kontrole gelen 12 hastanın (6'sı basit aspergilloma, 6'sı kompleks aspergilloma) ortalama 35 ay (5-70 ay) süre ile takipleri yapıldı. Bu olgularda klinik şikayetlerin devam etmediği ve rekürrens gelişmediği saptandı. Bu çalışma pulmoner rezervi yeterli olan aspergillomalı hastalarda semptomların giderilmesinde cerrahi tedavinin etkin olduğunu, parenkim lezyonu ile birlikte olan kompleks aspergillomalı olgularda ise yüksek mortalite oranı nedeniyle gerekirse diğer tedavi yöntemlerinin tercih edilebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Aspergilloma, cerrahi tedavi


Kürşat ÖZVARAN, Adnan YILMAZ, Müyesser ERTUĞRUL, Engin YALÇIN, Reha BARAN. Evaluated surgery in aspergilloma. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(4): 306-309


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale