Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Diagnostic Value Of pH, PCO₂,PO₂And HCO₃Levels Of Pleural Effusions In Discriminating Of Exudates Fromtransudates [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(1): 30-35

Diagnostic Value Of pH, PCO₂,PO₂And HCO₃Levels Of Pleural Effusions In Discriminating Of Exudates Fromtransudates

Berna Kömürcüoğlu1, Semra Bilaçeroğlu1, Emel Çelikten1, Dilek Kalenci2, Kunter Perim1
1İzmir Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2İzmir Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, İzmir

To determine the value of pleural effusion pH, PCO₂, PO₂and HCO₃levels (pH.PCO₂...) in differentiating exudates and transudates, samples of concurrently obtained pleural effusion and arterial blood were examined in 109 cases of pleural effusion by 1) (pH, PCO₂...). 2) Light's criteria, and 3)Pleural effusion/blood cholesterol ratio. The pleural effusions were classified as transudates or exudates according to these three methods. The differentiation of an exudate and transudate was corroborated by the unequivocal clinical diagnosis [ 57( 52%) exudates, 52(48%)transudates]. PO₂, pH,and HCO₃levels were found to be higher, and PCO2 level lower in transudates (p< 0.01). The differences between blood- PE ( pH,PCO₂...) levels were not significant in transudates (p>0.05) while they were significant in exudates(p<0.05). The accuracy rates in determining an exudate are: 94% in Light's criteria, 90% in cholesterol, and 88% in (pH.PCO₂..) methods (confidence intervals: 90.5-98.7,87.1-93.3,84.4-91.6, respectively) (p>0.05, Z Distribution test). In conclusion, the assessment of blood and pleural effusion (pH, PCO₂...) levels together has been found to be efficient and reliable in differentiation of exudates and transudates.

Keywords: Pleural effusion, exudate, transudate, pH, PCO₂, PO₂ve HCO₃


Eksuda Transuda Ayırımında Plevral Sıvı pH, PCO₂Ve HCO₃Düzeylerinin Tanısal Değeri

Berna Kömürcüoğlu1, Semra Bilaçeroğlu1, Emel Çelikten1, Dilek Kalenci2, Kunter Perim1
1İzmir Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2İzmir Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, İzmir

Plevral sıvı [pH, PCO₂, PO₂ve HCO₃] düzeylerinin, eksuda - transuda ayrımındaki değerini belirlemek için, 109 plevral sivili olguda, plevral sıvı ve eş zamanlı arteriyel kan örnekleri: 1.(pH, PCO₂...), 2-Light kriterleri, 3.plevral sıvı/kan kolesterol oranına göre incelenmiş, plevral sıvılar bu üç metoda göre, eksuda-transuda olarak sınıflanmıştır. Eksuda-transuda ayrımı, kesin klinik tanılarla doğrulanmıştır [57 (%52) eksuda, 52 (%48) transuda]. Transuda'larda PO₂,pH,HCO₃ daha yüksek, PCO₂daha düşük bulunmuştur (p<0.01). Transuda'larda kan-plevral sıvı (pH,pC02...)' lan arasındaki fark önemsizken (p>0.05), eksuda'larda önemlidir (p<0.05). Eksuda'yı belirlemedeki doğruluk oranları: Light kriterleri: %94, Kolesterol: % 90, (pH, PCO₂...): % 88'dir (güvenilirlik intervalleri sırasıyla: 90.5-98.7; 87.1- 93.3; 84.4-91.6) (p>0.05, Z Distribüsyon testi). Sonuç olarak, kan ve plevral sıvı (pH, PCO₂...)'nın birlikte değerlendirilmesi, eksuda-transuda ayırımında etkin ve güvenilir bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Plevral sıvı, eksuda, transuda, pH, PCO₂, PO₂ve HCO₃


Berna Kömürcüoğlu, Semra Bilaçeroğlu, Emel Çelikten, Dilek Kalenci, Kunter Perim. Diagnostic Value Of pH, PCO₂,PO₂And HCO₃Levels Of Pleural Effusions In Discriminating Of Exudates Fromtransudates. Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(1): 30-35

Corresponding Author: Berna Kömürcüoğlu


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale