Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Investigation of the parenchymal lesion frequency in tuberculous pleurisy cases by thorax high resolution computerized tomography [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(4): 437-442

Investigation of the parenchymal lesion frequency in tuberculous pleurisy cases by thorax high resolution computerized tomography

Zeynep Zeren UÇAR1, Aydan ÇAKAN1, Şevket DERELİ1, Ayşe ÖZSÖZ1, Ömer SOY2
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, Radyoloji Birimi, İzmir

The aim of this study was to investigate the contribution of thorax high resolution computerized tomography (HRCT) in detecting the frequency of the parenchymal lesions. Thirty-seven cases (15 women, 22 men), histopathologically (by pleural biopsy) diagnosed as tuberculous pleurisy in our clinic between 1996 and 1999, were evaluated prospectively. Their ages ranged between 16-77, the mean age of all patients being 37. Standard chest radiograph of 62.2% of the cases did not show parenchymal infiltration while 37.8 % did. The thorax HRCT of the cases without pulmonary lesions on standard chest radiograph revealed: parenchymal infiltration 17.4 %, subpleural nodule 4.34%, mediastinal lymphadenopaty 4.34%. The contributtion of Thorax HRCT to the diagnosis of pulmonary lesions in these cases was 26%. When all of the cases were evaluated by Thorax HRCT; consolidation (%37.8), compressive atelectatic changes (%29.7), fibrotic parenchymal changes (%21.6), noduler infiltrations (% 5.4) and cavitary lesions (% 2.7) were detected. Pleural thickening and pericardial effusion were identified in 40.5% and 2.7% of the cases respectively. The microscopic studies and cultures of sputum, bronchial lavage and pleural fluid specimens were negative for Mycobacterium tuberculosis.

Keywords: Tuberculous pleurisy, parenchymal lesions, thorax high resolution computerized tomography


Tüberküloz plörezi olgularında parankim lezyonu sıklığının yüksek rezolüsyonlu toraks bilgisayarlı tomografisi ile araştırılması

Zeynep Zeren UÇAR1, Aydan ÇAKAN1, Şevket DERELİ1, Ayşe ÖZSÖZ1, Ömer SOY2
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, Radyoloji Birimi, İzmir

Bu çalışmanın amacı tüberküloz plörezi olgularında parankim lezyonlarının sıklığını saptamada yüksek rezolüsyonlu toraks bilgisayarlı tomografisinin katkısını araştırmaktı. 1996-99 yılları arasında kliniğimizde kapalı plevra biyopsisi ile histopatolojik olarak tüberküloz plörezi tanısı alan 37 olgu (15 kadın, 22 erkek) prospektif olarak değerlendirildi. Olguların yaş aralığı 16-77 olup ortalaması 37 idi. Olguların akciğer grafilerinin %62.1'inde parankimal infiltrasyon görülmezken, %37.8'inde parankimal lezyon izlendi. Akciğer grafisinde parankimal infiltrasyon görülmeyen olguların yüksek rezolüsyonlu toraks tomografisinde %17.4 oranında parankim infiltrasyonu, %4.34 subplevral nodül, %4.34 mediastinal lenfadenomegali saptandı. Akciğer grafisi normal olgularda yüksek resolüzyonlu bilgisayarlı tomografinin katkısı %26 olarak saptandı. Tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde bilgisayarlı tomografide parankimde saptanan lezyonlar; %37.8 konsolidasyon, %29.7 kompresif atelektatik değişiklikler, %21.6 sekel fibrotik değişiklikler, %5,4 nodüler infiltrasyon, %2.7 kavite idi. Bunlar dışında plevral kalınlaşma %40.5, perikardiyal sıvı %2.7 oranında görüldü. Hiçbir olguda balgam, bronş lavajı ve plevra sıvısında tüberküloz basili mikroskopik tetkiki ve kültürleri pozitif bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz plörezi, parankim lezyonu, yüksek resolüsyonlu toraks bilgisayarlı tomografisi


Zeynep Zeren UÇAR, Aydan ÇAKAN, Şevket DERELİ, Ayşe ÖZSÖZ, Ömer SOY. Investigation of the parenchymal lesion frequency in tuberculous pleurisy cases by thorax high resolution computerized tomography. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(4): 437-442


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale