Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Cryptogenic Organising Pneumonia: Four cases with different radiological manifestations [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(2): 114-120 | DOI: 10.5505/solunum.2011.80664  

Cryptogenic Organising Pneumonia: Four cases with different radiological manifestations

Tülay Kıvanç1, Zuhal Ünsal Ekici1, Cemile Ruşina Doğan1, Halil Kıyıcı2, Füsun Ö. Eyüboğlu3
1Department Of Pulmonary Disease, Baskent University, Konya, Turkey
2Department Of Pathology, Baskent University, Konya, Turkey
3Department Of Pulmonary Disease, Baskent University, Ankara, Turkey

Cryptogenic organizing pneumonia (COP) is an entity of unknown etiology characterized histologically by granulation tissue plugs within the lumens of small airways extending into the alveolar ducts and alveoles. The typical presenting symptoms and signs are dyspnea, fever, cough, -weight loss, and a chest radiograph- with single or multiple alveolar opacities. We folio-wed up four BOOP cases with similar clinical and different radiological presentation. Pathological diagnosis -was based on CT guided lung biopsy in all of them. We observed rapid clinical and radiological improvement although they have different radiological manifestations. We aimed to review the literature together -with a presentation of clinical and radiological findings of our four cases.

Keywords: corticosteroid treatment, cryptogenic organising pneumonia


Kriptojenik Organize Pnömoni: Farklı radyolojik görünümleri olan dört olgu

Tülay Kıvanç1, Zuhal Ünsal Ekici1, Cemile Ruşina Doğan1, Halil Kıyıcı2, Füsun Ö. Eyüboğlu3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Kliniği, Konya
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Kliniği, Konya
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Kliniği, Ankara

Kriptojenik organize pnömoni (KOP), sebebi bilinmeyen, alveoler kanal ve alveollere uzanan küçük hava yolları içinde granülasyon dokusuyla karakterize bir durumdur. Tipik başlangıç nefes darlığı, ateş, öksürük, kilo kaybı ve göğüs radyografisinde tek veya birden çok opasiteler şeklindedir. Klinikleri benzer, farklı radyolojik görünümleri olan dört BOOP olgusunu izledik. Tüm olgularımızda patolojik tanı bilgisayarlı tomografi eşliğinde yapılan iğne biyopsisiyle konuldu. Farklı radyolojik görünümleri olsa da olguların hepsinde kortikosteroid tedavisiyle hızlı klinik ve radyolojik iyileşme gözlendi. Bu dört olgunun klinik ve radyolojik özellikleriyle BOOP ile ilgili bilgileri gözden geçirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: kortikosteroid tedavi, kriptojenik organize pnömoni


Tülay Kıvanç, Zuhal Ünsal Ekici, Cemile Ruşina Doğan, Halil Kıyıcı, Füsun Ö. Eyüboğlu. Cryptogenic Organising Pneumonia: Four cases with different radiological manifestations. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(2): 114-120

Corresponding Author: Tülay Kıvanç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale