Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Sexual Dysfunctions and Prevalence of Depression Among The Fertile Age Partners of Men with Bronchiectasis: How Do the Symptoms of the Disease Affect the Partners? [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(3): 151-160 | DOI: 10.5505/solunum.2011.80958  

Sexual Dysfunctions and Prevalence of Depression Among The Fertile Age Partners of Men with Bronchiectasis: How Do the Symptoms of the Disease Affect the Partners?

Ufuk Çobanoğlu1, Umut Karasu2, Yavuz Selvi3, Mustafa Güleç4, Fuat Sayır1, Adem Aydın3, Duygu Mergan1
1Department Of Thoracic Surgery, Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
2Department Of Psychiatry,ıpekyolu State Hospital, Van, Turkey
3Department Of Psychiatry, Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
4Department Of Psychiatry, Atatürk University, Erzurum, Turkey

Introduction: Despite the numerous studies available on sexual disorders and psychological status in patients with chronic diseases, data regarding the sexual function and the psychological status of the patients’ partners are insufficient.
Aim: In this study we aimed to put forth the changes in sexual functions and psychological status in women caused by partners’ symptoms such as productive cough and foul smelling sputum that accompany chronic disease in bronchiectasis patients.
Methods: The study was conducted with fertile age partners of 41 male patients for whom an operation due to bronchiectasis was decided. The subjects were assessed using the Female Sexual Function Index (FSFI) for sexual functions and the Beck Depression Inventory (BDI) for depression before and 1 year after the operations.
Results: It was found that 24.4% of the women had exhibited severe depression symptoms according to BDI, and the number of the patients with severe depression was found to decrease to 4.9% after their spouses became asymptomatic in the postoperative period (p=0.001). In the assessment of cases with FSFI, while the scores indicating sexual dysfunction were obtained in the preoperative period, these values were found to improve significantly in the postoperative period (p=0.001).
Conclusion: In this study we have seen that the health problems of the partners caused significant alterations in sexual functions and mood of the women, and it was concluded that increasing the level and maintaining the health of the partners is essential for improvement of the quality of sexual and psychological health of women.

Keywords: chronic disease, female, sexual dysfunctions, psychological


Semptomatik Bronşektazili Erkek Hastaların Doğurganlık Çağındaki Eşlerinde Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve Depresyon Yaygınlığı: Hastalığın Semptomları Eşlerini Ne Kadar Etkiliyor?

Ufuk Çobanoğlu1, Umut Karasu2, Yavuz Selvi3, Mustafa Güleç4, Fuat Sayır1, Adem Aydın3, Duygu Mergan1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Van
2İpek Yolu Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Van
4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Erzurum

Giriş: İnsanlarda kronik hastalığa bağlı olarak gelişen cinsel fonksiyon bozuklukları ve psikolojik durumla ilgili çok sayıda çalışma mevcuttur ama bu hastaların eşlerindeki cinsel fonksiyon ve psikolojik durumla ilgili veriler yetersizdir.
Amaç: Biz bu çalışmada bronşektazili olgularda kronik hastalık haline eşlik eden prodüktif öksürük, kötü kokulu balgam çıkarma gibi semptomların bu hastaların eşlerindeki cinsel fonksiyonlarda ve psikolojik durumda meydana getirdiği değişimi incelemeyi amaçladık.
Yöntem: Çalışma operasyon endikasyonu konulan 41 bronşektazili erkek hastanın doğurganlık çağındaki eşleri ile yapıldı. Olgular eşleri opere edilmeden önce ve operasyondan bir yıl sonra, cinsel durum için Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi (Female Sexual Function Index: FSFI), depresyon değerlendirmesi için Beck Depresyon Envanteri (BDI) ile değerlendirildiler.
Bulgular: Eşleri opere olmadan önce kadınların %24,4’ünün BDI’ya göre şiddetli depresyon belirtileri gösterdiği ve bu olgularda depresyonun postoperatif dönemde, eşleri asemptomatik olduktan sonra %4,9’a gerilediği tespit edildi (p=0,001). Olguların FSFI ile değerlendirilmesinde, preoperatif dönemde cinsel fonksiyon bozukluğunu gösteren skorlar elde edilirken, postoperatif dönemde bu değerlerde belirgin bir düzelme ortaya çıktı (p=0,001).
Sonuç: Bu çalışmada, eşlerindeki sağlık sorunlarının kadınların cinsel fonksiyonlarında ve duygu durumlarında çok belirgin bir değişiklik yaptığı görülmüş ve kadınlardaki cinsel ve psikolojik sağlığın kalitesinin yükseltilmesi ve devamı için eşlerinin sağlığının korunması ve devamının da çok önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: kronik hastalık, kadın, cinsel fonksiyon bozuklukları, psikolojik


Ufuk Çobanoğlu, Umut Karasu, Yavuz Selvi, Mustafa Güleç, Fuat Sayır, Adem Aydın, Duygu Mergan. Sexual Dysfunctions and Prevalence of Depression Among The Fertile Age Partners of Men with Bronchiectasis: How Do the Symptoms of the Disease Affect the Partners?. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(3): 151-160

Corresponding Author: Ufuk Çobanoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale