Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Diagnostic Value of Positron Emission Tomography in Stagins of lung cancers [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(2): 55-59

Diagnostic Value of Positron Emission Tomography in Stagins of lung cancers

Gürsel Çok1, İnanç Karapolat2, Kutsal Turhan3, Tuncay Göksel1, Alpaslan Çakan3, Deniz Nart4, Kamil Kumanlıoğlu5
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Turkey
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bornova Şifa Hastanesi, İzmir, Turkey
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Turkey
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Turkey
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Turkey

Noninvasive diagnostic methods have an important role in the diagnosis and staging of lung cancers. In recent years, positron emission tomography (PET) was introduced for use in the differentiation of malignant and benign lesions, and also in staging cancers. OBJECTIVE: A retrospective study was designed with the aim of examining the role of PET in the diagnosis and staging of lung cancers. MATERIALS-METHODS: A total of 52 patients including 41 males and 11 females who were assessed with an initial diagnosis of lung cancer between April 2003 and September 2004 were analyzed. FINDINGS: The mean age was 59.5 (±12.4) years. Forty two (88%) of the patients were found to smoke. Forty three of the patients had been diagnosed as having non-small cell lung cancer, 7 were found to have benign pathology, and 2 had been diagnosed as having small cell lung cancer. In PET analysis, involvements above the value of 2.5 SVU were accepted as being pathologic. Overall assessment of the lesions which were detected after PET revealed a sensitivity and specificity of 95.4% and 87.5%, respectively. In addition, the possitive predictive value was found as 97.6 whereas the negative predictive value was 77.7%. CONCLUSION: In selected cases, PET is a useful method fort he diagnosis and staging of lung cancer.

Keywords: diagnosis, lung cancer, PET, staging


Akciğer Kanserlerinin Tani Ve Evrelemesinde Pozitron Emisyon Tomografisinin Tanisal Değeri

Gürsel Çok1, İnanç Karapolat2, Kutsal Turhan3, Tuncay Göksel1, Alpaslan Çakan3, Deniz Nart4, Kamil Kumanlıoğlu5
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bornova Şifa Hastanesi, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Akciğer kanserlerinin tanı ve evrelemesinde noninvaziv tanı yöntemleri önemli bir yer tutmaktadır. Son yıllarda lezyonların malign-benign ayrımının yapılmasında ve kanserlerin evrelendirmesinde tümör dokusunun aşırı glukoz alması esasına dayanan pozitron emisyon tomografisi (PET) kullanılmaya başlanmıştır. AMAÇ: PET'in akciğer kanseri tanı ve evrelemesindeki rolünü araştırmak amacıyla retrospektif bir çalışma planlanmıştır. GEREÇ-YÖNTEM: Nisan 2003 ile Eylül 2004 tarihleri arasında akciğer kanseri ön tanısıyla değerlendirilen ve PET uygulanan 41 erkek 11 kadın olmak üzere toplam 52 hasta incelemeye alınmıştır. BULGULAR: Yaş ortalaması 59.5 (±12.4) olan hastalardan 42'sinin (%88.8) sigara içtikleri belirlenmiştir. Hastalardan 43'ünün küçük hücreli dışı akciğer karsinomu, 7 hastanın benign patoloji, 2 hastanın ise küçük hücreli akciğer karsinomu tanısı aldıkları görülmüştür. PET tetkikinde 2.5 SVU değerinin üzerindeki tutulumlar patolojik olarak kabul edilmiştir. PET yapıldıktan sonra saptanan tüm lezyonlar birlikte değerlendirildiğinde duyarlılık % 95.4, özgüllük ise % 87.5 olarak saptanmış, ayrıca pozitif prediktif değerinin % 97.6, negatif prediktif değerinin ise % 77.7 olduğu görülmüştür. SONUÇ: PET akciğer kanserinin tanı ve evrelemesinde seçilmiş olgularda uygulanabilecek bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, evreleme, PET, tanı


Gürsel Çok, İnanç Karapolat, Kutsal Turhan, Tuncay Göksel, Alpaslan Çakan, Deniz Nart, Kamil Kumanlıoğlu. Diagnostic Value of Positron Emission Tomography in Stagins of lung cancers. Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(2): 55-59

Corresponding Author: Gürsel Çok, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale