Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Development of posterior subcapsular cataract due to use of inhaled steroids in bronchial asthma [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(3): 100-103

Development of posterior subcapsular cataract due to use of inhaled steroids in bronchial asthma

Hakan GÜNEN1, Cem EVEREKLİOĞLU2, Özkan KIZKIN1, Selim DOĞANAY2
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MALATYA
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, MALATYA

In our study, we aimed to search for the incidence of posterior subcapsular cataract (PSC) in a group of mild asthmatic patients using low dose inhaled corticosteroids (CS) for along time. The study included mild asthmatic patients utilising an inhaled CS dose less than 1000 mcg/day for more than 5 years. Patients were grouped into two. The first group (n=20) comprised the patients who did not use any systemic CS according to their file records and drug history; the second group (n=25) comprised the patients who used systemic CS time by time. The patients’ eye examination was performed with slit-lamp method by an ophtalmologist. Later on the findings from their examination were compared between each other and that of the control group including 27 age matched healthy people. Their eye examination revealed PSC in 1 patient (5%) in the first group, 7 patients (28%) in the second group and 1 patient (3.7%) in the control. There was no statistically significant difference between the first group and the control (p>0.05) but the incidence of PSC in the second group was significantly higher than both of the other two groups [ (p<0.05) and (p<0.01) ]. The results of the study revealed that the use of low dose inhaled CS alone for a long time did not increase the incidence of PSC in comparison with the control group but the incidence of PSC was found higher in asthmatic patients utilising systemic CS time by time together with inhaled CS. We think that the asthmatic patients, in the treatment of whom systemic CSs are used time by time, should be checked with eye examination in certain intervals and new treatment alternatives to be tried to decrease the need for systemic CS, if the initial changes due to PSC are detected.

Keywords: Asthma, cataracts, inhaled corticosteroids


Bronşial astımda inhale steroid kullanımına bağlı posterıor subkapsüler katarakt olufiumu

Hakan GÜNEN1, Cem EVEREKLİOĞLU2, Özkan KIZKIN1, Selim DOĞANAY2
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MALATYA
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, MALATYA

Çalışmamızda uzun süreli düşük doz inhale kortikosteroid (KS) kullanan bir grup hafif astımlı hastadaki Posterior Subkapsüler Katarakt (PSK) insidansını saptamayı amaçladık. Çalışmaya 1000 mcg/gün'den az dozda 5 yıldan uzun süredir inhale KS kullanan 45 hafif astımlı hasta dahil edildi. Hastalar 2 gruba ayrıldılar. Birinci grup (n=20) eldeki dosya kayıtları ve ilaç anamnezleri ile hiç sistemik KS kullanmadığı sonucuna varılan hastalardan; 2. grup (n=25) ise ara ara sistemik KS kullanan hastalardan oluştu. Hastaların göz muayeneleri slit-lamp yöntemi ile göz uzmanınca yapıldı. Daha sonra göz muayene bulguları grupların kendi arasında ve yaşça benzer sağlıklı 27 kişiden oluşan kontrol grubununkiyle karşılaştırıldı. Göz muayenesi sonuçlarına göre 1. gruptaki 1 (%5), 2. gruptaki 7 (%28) ve kontrol grubundaki 1 hastada (%3.7) PSK saptandı. 1. grupla kontrol grubu arasında fark saptanmazken (p>0.05), 2. gruptaki PSK insidansı her iki gruba göre de anlamlı derecede fazla idi [(p<0.05) ve (p<0.01)]. Çalışmanın sonucunda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında uzun süreli yalnızca düşük doz inhale KS kullanımına bağlı PSK insidansında artış saptanmamış, ancak inhale KS kullanımı ile birlikte arada sistemik KS kullanan astımlı hastalarda PSK insidansı yüksek bulunmuştur. Biz tedavilerinde zaman zaman sistemik KS kullanılan astımlı hastaların belli aralıklarla göz muayenesinden geçirilerek PSK gelişimi başlayanlarda sistemik KS ihtiyacını azaltacak tedavi alternatişerinin denenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Astım, katarakt,inhale kortikosteroidler


Hakan GÜNEN, Cem EVEREKLİOĞLU, Özkan KIZKIN, Selim DOĞANAY. Development of posterior subcapsular cataract due to use of inhaled steroids in bronchial asthma. Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(3): 100-103


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale