Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Phosphatemia and phosphate clearance in COPD patients [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(2): 51-56

Phosphatemia and phosphate clearance in COPD patients

Erdoğan KUNTER1, Ahmet İLVAN1, Kamil CERRAHOĞLU1, Muzaffer ÖZTOSUN2, Murat APAYDIN1
1GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul
2GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Klinik Biyokimya Servisi, İstanbul

To evaluate the phosphatemia and phosphate clearance rates and analyze the relavance of these parameters to some clinical and laboratory findings, 26 hypercapnic (PaCO2?45 mmHg) and 23 normocapnic (PaCO2<45 mmHg) chronic obstructive pulmonary disease (COPD) cases were enrolled to the study. Spirometric test results were significantly lower in hypercapnic group. Before the hospital application hypercapnics were using COPD related medications more intensely when compared to normocapnics. Serum alkaline phosphatase (ALP) and creatine phosphokinase (CPK) levels were not correlated to phosphatemia and phosphate clearance. Serum ALP and CPK levels were not different in both groups, but in hypercapnics phosphatemia level was lower (p<0.05) and renal phosphate clearance was higher (p< 0.01) than normocapnics. No correlation was observed between serum phosphate levels and phosphate clearance rates in neither groups. Consequently; we suggest that hypophosphatemia is an important risk factor especially in hypercapnic COPD cases, and increased renal phosphate clearance, along with other possible causes, may be responsible for it.

Keywords: COPD, phosphatemia, phosphate clearance.


KOAH hastalarında fosfatemi ve fosfat klerensi

Erdoğan KUNTER1, Ahmet İLVAN1, Kamil CERRAHOĞLU1, Muzaffer ÖZTOSUN2, Murat APAYDIN1
1GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul
2GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Klinik Biyokimya Servisi, İstanbul

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olgularında fosfatemi ve renal fosfat klerens hızını araştırmak ve çeşitli klinik, laboratuar özellikleri ile ilişkilerini incelemek maksadıyla 26 hiperkapnik (PaCO2?45 mmHg) ve 23 normokapnik (PaCO2<45 mmHg) hasta çalışmaya alınmıştır. Spirometrik solunum fonksiyonları hiperkapnik hastalarda anlamlı şekilde daha düşük bulunmuştur. Hastaneye başvurmadan önce, hiperkapnik gruptakilerin hastalıkları ile ilgili ilaçları daha yoğun biçimde kullandıkları görülmüştür. Serum kreatinin fosfokinaz (CPK) ve alkalen fosfataz (ALP) düzeyleri ile fosfatemi ve fosfat klerensi arasında korelasyon saptanmamıştır. Serum ALP ve CPK düzeyleri bakımından iki grup arasında fark bulunmamış, ancak hiperkapnik grupta fosfatemi düzeyi daha düşük (p<0.05) renal fosfat klerensi ise daha yüksek (p<0.01) bulunmuştur. Gerek hiperkapnik gerekse normokapnik grupta fosfatemi düzeyi ile fosfat klerensi arasında korelasyon tespit edilmemiştir. Sonuç olarak; özellikle hiperkapnik KOAH olgularında hipofosfateminin önemli bir risk faktörü olduğu ve başka olası sebeplerle beraber renal fosfat klerensindeki artışın bundan sorumlu olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: KOAH, fosfatemi, fosfat klerensi.


Erdoğan KUNTER, Ahmet İLVAN, Kamil CERRAHOĞLU, Muzaffer ÖZTOSUN, Murat APAYDIN. Phosphatemia and phosphate clearance in COPD patients. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(2): 51-56

Corresponding Author: Erdoğan KUNTER


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale