Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Inhaled Therapy in Children [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(2): 63-72 | DOI: 10.5505/solunum.2012.83446  

Inhaled Therapy in Children

Sevgi Pekcan
Selçuk University Meram School Of Medicine Pediatric Pulmonology Department

Aerosol medications are replacing oral and injected drugs that are used in the treatment of respiratory and other diseases. There are many advantages of aerosolized drug delivery to the lung. This route of administration is non-invasive, provides a faster onset of action for some drugs compared to oral therapy, avoiding the side-effects associated with oral and injection therapy and the pain associated with injection therapy. Many therapeutic drugs are being administered to the lung by aerosols. They include antibiotics, mucolytics, short and long–acting bronchodilators, anticholinergics, steroidal antiinflamatory drugs, non-steroidal antiinflamatory drugs. Many new devices are now available for delivering aerosolized medications. The current methods to deliver therapeutic aerosols can be classified in three categories: nebulizers, pressurized metered dose inhalers (pMDI’s) and dry powder inhalers (DPT’s). Various types of inhalers have become available in our country. The most efficient method of delivering aerosol to children depends on the age and clinical condition of the child.

Keywords: Child, inhaled therapy


Çocuklarda İnhaler Tedavi Uygulamaları

Sevgi Pekcan
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bd

Aerosol ilaçlar, solunum yolu hastalıklarının ve sistemik hastalıkların tedavisinde kullanılan oral veya parenteral uygulanan ilaçların yerini almaya başlamaktadır. Aerosol yolla ilaç uygulamasının başlıca avantajları, noninvazif olması, oral tedavi ile karşılaştırıldığında etkinin daha hızlı başlaması, oral ve enjeksiyon tedavisine göre yan etkilerinin daha az olması ve enjeksiyona bağlı ağrının oluşmamasıdır. Aerosol yolla akciğerlere uygulanabilen terapötik ilaçlar arasında antibiyotikler, mukolitikler, kısa ve uzun etkili bronkodilatörler, antikolinerjikler, steroid ve nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar sayılabilir. Günümüzde, aerolize ilaç uygulaması amacıyla kullanımda olan araçlar üç kategoride sınıflandırılabilir: nebülizerler, ölçülü doz inhalerler (ÖDİ) ve kuru toz inhalerler (KTİ). Ülkemizde de çeşitli tipte inhaler ilaçlar bulunmaktadır. Çocuklarda en etkili inhalasyon yönteminin seçimi, çocuğun yaşına ve klinik durumuna bağlıdır. Seçilen uygun yönteme göre çocukların tedaviye uyumu artırılabilmekte ve hastalık seyri olumlu yönde değiştirilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, inhaler terapi


Sevgi Pekcan. Inhaled Therapy in Children. Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(2): 63-72

Corresponding Author: Sevgi Pekcan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale