Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Thymic Squamous Carcinoma Coexisting with Thymoma [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(2): 113-116 | DOI: 10.5505/solunum.2012.83702  

Thymic Squamous Carcinoma Coexisting with Thymoma

İbrahim Onur Alıcı1, Aydın Yılmaz1, Nilgün Yılmaz Demirci1, Funda Demirağ2, Koray Aydoğdu3, Yurdanur Erdoğan1
1Department Of Chest Diseases, Ataturk Chest Diseases And Chest Surgery Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Pathology, Ataturk Chest Diseases And Chest Surgery Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department Of Chest Surgery, Ataturk Chest Diseases And Chest Surgery Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

The coexistence of thymoma and thymic carcinoma is rare. A 59-year-old patient with the complaint of dry cough was admitted to our hospital. His chest x-ray showed expansion of the middle mediastinum. An anterior mediastinal mass was determined in the computed tomography and magnetic resonance imaging of thorax. Positron emission tomography showed increased metabolic activity and histological examination of the surgically excised mass was found to be thymic squamous carcinoma coexistent with type B thymoma. The tumor had infiltrated the surrounding soft tissues beyond its capsule. The Masaoka stage was IIA. Due to the capsule invasion three-dimensional conformal radiotherapy of 50 Gy in 25 fractions in total were applied. The case is presented here because of the rare coexistence of thymoma with thymic carcinoma.

Keywords: Thymic carcinoma, squamous carcisoma


Timoma ile Timik Skuamöz Hücreli Karsinom Birlikteliği

İbrahim Onur Alıcı1, Aydın Yılmaz1, Nilgün Yılmaz Demirci1, Funda Demirağ2, Koray Aydoğdu3, Yurdanur Erdoğan1
1Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
2Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
3Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Timoma ile timik karsinom birlikteliği nadir görülmektedir. Kuru öksürük nedeniyle kliniğimize başvuran 59 yaşındaki hastanın posteroanterior akciğer grafisinde orta mediastende genişleme izlendi. Toraks bilgisayarlı tomografisinde ve manyetik rezonans görüntülemesinde, anterior mediastende nodüler kitle lezyonu saptandı. Pozitron emisyon tomografisinde artmış metabolik aktivite tutulum saptandı ve cerrahi olarak eksize edilen kitlenin histolojik incelemesiyle kombine B3 timoma-timik skuamöz hücreli karsinom tanısına ulaşıldı. Tümörün kapsülünü aşarak çevre yumuşak dokuları infiltre ettiği saptandı. Masaoka evresi IIA olarak belirlendi. Kapsül invazyonu olması nedeniyle 25 fraksiyonda toplam 50 Gy üç boyutlu konformal radyoterapi uygulandı. Olgu, timoma-timik karsinom birlikteliğinin nadir olması nedeniyle sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Timik karsinom, skuamöz hücreli karsinom


İbrahim Onur Alıcı, Aydın Yılmaz, Nilgün Yılmaz Demirci, Funda Demirağ, Koray Aydoğdu, Yurdanur Erdoğan. Thymic Squamous Carcinoma Coexisting with Thymoma. Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(2): 113-116

Corresponding Author: Nilgün Yılmaz Demirci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale