Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Comparison of Pulmonary Functions on Women Performing Different Sports [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(2): 61-65

Comparison of Pulmonary Functions on Women Performing Different Sports

Elif Şıktar1, Sedat Akar2
1Ataturk University Physical Education And Sport High School, Erzurum, Turkey
2Ataturk University, Medicine Faculty Department Of Physiology, Erzurum, Turkey

Aim: The effects of different sports on pulmonary functions differ from each other. The aim of the present study was to compare pulmonary functions in female athletes engaging in different sports and sedentary females of the same age.
Material and methods: Female university students, aged between 16 and 28, who are elite athletes or sedentary (40 female athletes and 15 sedentary females) served as subjects. Sport age, smoking status and status of obstructive lung diseases of the subjects were determined by an inventory. Dynamic lung function tests (FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEF25-75 and PEF) were measured by a computerized spirometer. For statistical analysis, ANOVA, ANCOVA and Post Hock LSD tests were used.
Results: There were no significant differences among all the sport groups, although all the sport groups had higher values than sedentary.
Conclusion: Exercise has positive effects on pulmonary functions by improving inspiration and expiration muscle. Therefore, in terms of pulmonary functions it is important for individuals to prefer active lifestyle instead of sedentary lifestyle.

Keywords: exercise, spirometer, pulmonary function


Farklı Branşlarda Spor Yapan Kadın Sporcuların Akciğer Fonksiyonlarının Karşılaştırılması

Elif Şıktar1, Sedat Akar2
1Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji, Ad, Erzurum

Amaç: Farklı sporların akciğer fonksiyonları üzerine etkileri birbirinden farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, farklı sporlarda yer alan kadın sporcular ve aynı yaş grubundaki kadın sedanterlerde spor yapmanın ve spor türünün akciğer fonksiyonları üzerinde etkisi olup olmadığını araştırmaktı.
Gereç ve yöntem: Çalışmada, yaşları 16-28 arasında değişen, elit sporcu veya sedanter üniversite öğrencileri (40 kadın sporcu ve 15 kadın sedanter) kullanıldı. Bir anket ile deneklerin spor yaşı, sigara içme durumu ve obstrüktif akciğer hastalığı olup olmadığı belirlendi. Dinamik akciğer fonksiyon testleri (FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEF25-75 ve PEF) bilgisayarlı spirometre ile ölçüldü. İstatistiksel analiz için ANOVA, ANCOVA ve Post Hock LSD testleri kullanıldı.
Bulgular: FEV1 değerinin bütün gruplarda sedanterlere göre anlamlı olarak yüksek bulunmasına (p<0,05) karşılık, spor branşları arasında akciğer fonksiyon değerleri açısından anlamlı farklılık görülmedi.
Sonuç: Egzersiz, inspirasyon ve ekspirasyon kaslarını geliştirerek akciğer fonksiyon değerleri üzerinde olumlu etki sağlar. Bu yüzden, bireylerin sedanter yaşam tarzı yerine aktif yaşam tarzını tercih etmeleri, akciğer fonksiyonları açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: egzersiz, spirometri, solunum fonksiyonları


Elif Şıktar, Sedat Akar. Comparison of Pulmonary Functions on Women Performing Different Sports. Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(2): 61-65

Corresponding Author: Elif Şıktar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale