Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
[Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(2): 295-302

Maluliyet kavramı, sorunlar ve Türkiye'deki uygulamalar

Arif KELEŞOĞLU1
SSK Ankara Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara



Arif KELEŞOĞLU. Maluliyet kavramı, sorunlar ve Türkiye'deki uygulamalar. Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(2): 295-302


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share




 
Quick Search




 




















 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale