Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Familial Sarcoidosis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(4): 174-178

Familial Sarcoidosis

Meral Uyar1, Osman Elbek1, Erol Tükenmez1, Şule Ekiz2, Ramazan Uçak3, Öner Dikensoy1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep, Turkey
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Turkey
3Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Patoloji Kliniği, Gaziantep, Turkey

Sarcoidosis is a granulomatous disorder which enviromental and genetic factors play role. Racial distribution and detection of relationship with human leukocyte antigens (HLA) suggest that genetic factors act a main role. Familial sarcoidosis is described just in two series in our country. In view of literature we presented a son and a father diagnosed as sarcoidosis.

Keywords: familial, HLA, sarcoidosis


FAMİLYAL SARKOİDOZ

Meral Uyar1, Osman Elbek1, Erol Tükenmez1, Şule Ekiz2, Ramazan Uçak3, Öner Dikensoy1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
3Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Patoloji Kliniği, Gaziantep

Sarkoidoz, etyolojisinde çevresel ve genetik etmenlerin rol oynadığı granülomatoz bir hastalıktır. İnsan lökosit antijenleri (HLA) ile saptanan bazı bağlantılar ve ırksal dağılım nedeniyle hastalıkta genetik etkenlerin önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Ülkemizde ailevi sarkoidoz sadece iki seride tanımlanmıştır. Bu makalede literatür bilgileri eşliğinde sarkoidoz tanısı alan bir baba-oğul sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: ailesel, HLA, sarkoidoz


Meral Uyar, Osman Elbek, Erol Tükenmez, Şule Ekiz, Ramazan Uçak, Öner Dikensoy. Familial Sarcoidosis. Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(4): 174-178

Corresponding Author: Meral Uyar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale