Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Evaluation of tuberculosis patients followed at Karaman tuberculosis dispensary between 1991-2001 [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(2): 58-63

Evaluation of tuberculosis patients followed at Karaman tuberculosis dispensary between 1991-2001

Önder ÖZTÜRK1, Ahmet AKKAYA2, Nesrin BİLGİÇLİ1, İsmet ORDUOĞLU1, Recep ERMUT1, Zafer ÖRNEK2
1Karaman Verem Savaş Dispanseri,KARAMAN
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta

The aim of our study was to evaluate retrospectively the records of the patients with tuberculosis followed at Karaman Tuberculosis Dispensary and to determine the efficacy of national tuberculosis control programe in our region in 10 years period from 1991- 2001. 502 patients recorded in our dispensary between these years but 52 patients were eliminated from the study, 11 of which were transferred to another dispensary region and 41 of which were diagnosed to have another disease. 450 patients; 261 male (58%) , 189 female (42%) were evaluated. Mean age was 39.9±16.1 years. Most of them between 21-30 (26%) years old group. 409 (90.9%) patients were registered as new cases, while 38 (8.4%) patients were considered to be relapse cases.298 (66.2%) patients had pulmonary tuberculosis and 152 (33.8%) had extrapulmonary tuberculosis. Cavitary lung tuberculosis was found in 123 (27.3%) patients. 349 (77.6%) patients were detected by examination of symptomatic people while 101 (22.4%) patients by examination of close contacts (67 of them inside family, 34 outside family contact). The BCG vaccine had been observed in 268 (59.6%) patients and tuberculin skin test (PPD) was done in 114 (25.3%) patients. The sputum examination for acid fast bacilli was found to be positive in 104 of 303 (34.3%). Positive culture results were obtained in 52 of 146 (35.6%). As a result altough tuberculosis incidence tends to increase in elderly group, tuberculosis is mostly seen in the middle age group. Most of them do not belong to a social security and their education levels are relatively low.

Keywords: epidemiology, pulmonary tuberculosis, tuberculosis dispensary


Karaman Verem Savaşı Dispanserinde 1991- 2001 yılları arasında takip edilen tüberküloz olgularının değerlendirilmesi

Önder ÖZTÜRK1, Ahmet AKKAYA2, Nesrin BİLGİÇLİ1, İsmet ORDUOĞLU1, Recep ERMUT1, Zafer ÖRNEK2
1Karaman Verem Savaş Dispanseri,KARAMAN
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta

1991-2001 yılları arasında dispanserimizde kayıtlı olan tüberkülozlu hastaların durum değerlendirmesini yaparak Karaman bölgesi olarak tüberkülozla savaşta gelinen noktayı belirlemek istedik. 1991-2001 yılları arasında kayıtlı 502 hastanın 11'i başka bir dispanser bölgesine nakil gittiği için ve 41'i tetkik sırasında başka bir hastalık tanısı konduğundan çalışmadan çıkartılarak 450 hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi. 450 hastanın 261'i (%58) erkek, 189'u (%42) kadın, yaş ortalamaları 39.9 ± 16.1 yıl olup en fazla hasta 21-30 (%26) yaş grubunda bulunuyorlardı. Hastaların 409'u (%90.9) yeni olgu, 38'i (%8.4) nüks vaka olarak kayıtlıydı. Akciğer tüberkülozu 306 hastada (%68), akciğer dışı tüberküloz 144 hastada (%32) tespit edildi. Hastaların 122'si (%27.1) kaviteli akciğer tüberkülozuydu. 349 hastanın (% 77.6) ferdi olarak başvurduğu 101 hastanın (67'sinde (% 14.9) aile içi, 34'ünde (%7.5) aile dışı temas öyküsü) (%22.4) temaslı muayenesi olarak kayıt edildiği tespit edildi. BCG aşı izi 268 hastada (%59.6) kayıtlı iken tüberkülin deri testi (PPD) sonucu 114 hastada (%25.3) kayıtlı olduğu saptandı. Direkt mikrobiyolojik inceleme yapılan 303 hastanın (%67.3) 104'ünde (%34.3), kültür incelemesi yapılan 146 hastanın (%32.4) 52'sinde (%35.6) aside dirençli basil tespit edildi. Bölgemizdeki tüberkülozlu olguların orta yaş gruplarında dağılım gösterdiği hatta ileri yaş gruplarında görülme oranının arttığı ve yüksek oranda sosyal güvenlikten yoksun ve eğitim düzeyinin düşük kesimlerde görüldüğü bulundu.

Anahtar Kelimeler: akciğer tüberkülozu, epidemiyoloji, verem savaflı dispanseri


Önder ÖZTÜRK, Ahmet AKKAYA, Nesrin BİLGİÇLİ, İsmet ORDUOĞLU, Recep ERMUT, Zafer ÖRNEK. Evaluation of tuberculosis patients followed at Karaman tuberculosis dispensary between 1991-2001. Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(2): 58-63

Corresponding Author: Önder ÖZTÜRK


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale