Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Phsyician's opinions on tuberculin skin test (PPD), BCG vaccine and chemoprophylaxy [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(1): 27-30

Phsyician's opinions on tuberculin skin test (PPD), BCG vaccine and chemoprophylaxy

Füsun SOYSAL1, Gülfidan ARAS2, Figen KADAKAL1, Nazan BAYRAM3, Erdoğan ÇETİNKAYA1, Uğur ÇIKRIKCIOĞLU1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Iğdır Devlet Hastanesi, Iğdır
3Gaziantep Tıp Fakültesi, Gaziantep

Tuberculosis is a major health problem that has a raising insidence in Turkey like troughout the world. In the prevention of tuberculosis , the detection of the household associates and the prophylactic treatment of the highrisk groups has an importance besides early diagnosis and treatment. The role of the preventive BCG vaccine and chemoprophylaxy is controversial.In order to define the opinions of the physicians on BCG vaccine , tuberculin skin test and chemoprophylaxy; a questionnare consists 37 questions was applied to 130 physicians from different specifications.11 infectious diseases specialists, 36 family physicians, 26 pnemologists,26 paediatricians , 31 internist from several training hospitals were recruited.127 (%97.7)of the physicians have considered BCG vaccine application as a must. 100 (76.9%)of the physicians have been believing the diagnostic value of the tuberculin skin test. The number of physicians defined chemoprophylaxy as necessary was 77(59.2%). 41 physician did not express their opinions about chemoprophylaxy, but 25 (19.2%) of them preferred Isoniacid (H) + Riphampicin (R).There are 103 physicians who believed the use of chemoprophylaxy for the hosehold associates. The number of the physicians recommended chemoprophylaxy in steroid management patients was 76 (58.5%). 44 of the physicians advised chemoprophylaxy in health care workers while 63 of them did not. İn the conclusion ,it is defined that physicians believed the use of BCG vaccine but had different opinions on chemoprophylaxy

Keywords: Tuberculin skin test (PPD), BCG Vaccine, Chemoprophylaxy


PPD, BCG ve kemoprofilaksi konusunda hekimlerimizin görüşleri

Füsun SOYSAL1, Gülfidan ARAS2, Figen KADAKAL1, Nazan BAYRAM3, Erdoğan ÇETİNKAYA1, Uğur ÇIKRIKCIOĞLU1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Iğdır Devlet Hastanesi, Iğdır
3Gaziantep Tıp Fakültesi, Gaziantep

Tüberkülozun önlenmesinde, erken tanı ve tedavinin yanı sıra, temaslıları belirlemek ve yüksek risk grubu olarak tanımlanan bireylerde profilaksi uygulamak da büyük önem taşır. Koruyucu olarak BCG ve kemoprofilaksinin yararı halen tartışmalıdır. Bu nedenle hekimlerimizin BCG, PPD, kemoprofilaksi konusundaki görüşlerini belirlemek amacıyla değişik uzmanlık dallarından 130 hekime 37 sorudan oluşan bir anket uygulandı. Hekimlerin tümü eğitim hastanelerinde olmak üzere, 11'i enfeksiyon hastalıkları, 36'sı aile hekimliği, 26'sı göğüs hastalıkları, 26'sı çocuk hastalıkları, 31'i iç hastalıkları kliniklerinde çalışmakta idi. 127 hekim (%97,7) BCG uygulamasının gerekli olduğunu düşünüyordu. PPD'nin tanıdaki yararına inanan hekim sayısı 100 (%76,9) idi. Kemoprofilaksinin gerekli olduğunu belirten hekim sayısı 77 (%59,2) idi. 41 hekim (%31,6) bu konuda görüş belirtmemişti. Kemoprofilaksi için hekimlerin 84'ü (%64,6) isoniazid (H) kullanımını önerirken, 25'i (%19,2) isoniazid+rifampisin (R) öneriyordu. Ev içi temaslılarda kemoprofilaksi kullanılması gerektiğini düşünen 103 hekim (%79,2) vardı. Steroid tedavisi alan olgularda kemoprofilaksi öneren hekim sayısı ise 76 (%58,5) idi. Sağlık personelinde kemoprofilaksi kullanımını öneren hekimlerin sayısı 44 (%33,8) iken, önermeyenler 63 (%48,5) idi. Sonuç olarak hekimlerimizin BCG'nin yararına inandıkları, ancak kemoprofilaksi konusunda görüşlerinin ortak olmadığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: PPD, BCG, kemoprofilaksi


Füsun SOYSAL, Gülfidan ARAS, Figen KADAKAL, Nazan BAYRAM, Erdoğan ÇETİNKAYA, Uğur ÇIKRIKCIOĞLU. Phsyician's opinions on tuberculin skin test (PPD), BCG vaccine and chemoprophylaxy. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(1): 27-30


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale