Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
An Important Side Effect of Dopamine Agonists: Lung Fibrosis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 147-152

An Important Side Effect of Dopamine Agonists: Lung Fibrosis

Gülçin Benbir1, Sevtap Sipahi Demirkök2, Sibel Ertan1
1Department Of Neurology,cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University
2Department Of Internal Medicine, Lung Division,cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University

Dopamine agonists (DA), particularly ergot preperations, are related to pulmonary or retroperitoneal fibrosis, or cardiac valvular diseases. Several hypotheses have been suggested to explain the pathophysiological mechanism, including toxic fibrogenesis, vascular theory, and immunological theory. The fibrotic disease is said to be often reversible if the drug is stopped quickly. Follow-up in patients treated with ergot- DA is therefore important by monitoring the related symptoms, and regular screening tests.

Keywords: Dopamine agonists, pulmonary fibrosis, retroperitoneal fibrosis, cardiac valvular diseases


Dopamin Agonistlerinin Önemli Bir Yan Etkisi: Akciğer Fibrozu

Gülçin Benbir1, Sevtap Sipahi Demirkök2, Sibel Ertan1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye Bilim Dalı Akciğer Birimi, İstanbul

Özellikle ergot türevleri olmak üzere dopamin agonislerinin (DA) akciğer veya retroperitoneal fibroz, ya da kardiyak kapak hastalığı yan etkileri bildirilmektedir. Patofizyolojik mekanizmayı açıklamaya yönelik toksik fibrogenez, vasküler teori ve immünolojik teori olmak üzere birçok hipotez öne sürülmektedir. Fibrotik hastalık ilacın erken kesilmesi ile genellikle gerilemektedir. Bu nedenle, ergot türevi DA kullanan hastalarda semptomların yakın takibi ve düzenli tarama testleri oldukça faydalıdır.

Anahtar Kelimeler: Dopamin agonistleri, pulmoner fibroz, retroperitoneal fibroz, kardiyak kapak hastalığı


Gülçin Benbir, Sevtap Sipahi Demirkök, Sibel Ertan. An Important Side Effect of Dopamine Agonists: Lung Fibrosis. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 147-152

Corresponding Author: Gülçin Benbir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale