Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Pulmonary Alveolar Proteinosis (Case Report) [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(1): 43-45

Pulmonary Alveolar Proteinosis (Case Report)

Nuri Tutar1, İnci Gülmez1, Leyla Hasdıraz2, Hakan Büyükoğlan1, Ramazan Demir1, Fatma Sema Oymak1, Özlem Canöz3
1Department Of Chest Disease, Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Department Of Thorasic Surgery, Erciyes University, Kayseri, Turkey
3Department Of Pathology, Erciyes University, Kayseri, Turkey

Pulmonary alveolar proteinosis (PAP) is a rare disease that is characterized by the accumulation of Periodic Acid Schiff-positive protinaceous material in the alveoli. Primary PAP is an unknown etiology which was first described by Rosen in 1958. The most common symptoms are dyspnea and dry cough. The radiographic finding is bilateral, symmetric alveolar consolidation or ground-glass
opacity. Pulmonary function test shows mild restriction. We decscribe the case of a primary PAP who had a nonproductive cough and mild dyspne on exertion for nearly one year and that the diagnosis was made by transbronsial biopsy.

Keywords: pulmonary alveolar proteinosis, transbronsial biopsy


Pulmoner Alveoler Proteinozis (Vaka Sunumu)

Nuri Tutar1, İnci Gülmez1, Leyla Hasdıraz2, Hakan Büyükoğlan1, Ramazan Demir1, Fatma Sema Oymak1, Özlem Canöz3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri

Pulmoner alveoler proteinozis (PAP), alveollerde Periodic Acid Schiff (PAS) ile pozitif boyanan proteinöz materyalin birikimi ile karakterize, nadir görülen bir hastalıktır. Primer PAP 1958 yılında Rosen tarafından tanımlanmış, etiyolojisi bilinmeyen bir hastalıktır. En sık rastlanılan semptomlar nefes darlığı ve öksürüktür. Radyolojik olarak bilateral simetrik alveoler konsolidasyon veya buzlu cam görüntüsü saptanır. Solunum fonksiyon testi (SFT) hafif restriktif özelliktedir. Tanı transbronşiyal biyopsi veya daha sıklıkla açık akciğer biyopsisi ile konulur. Vakamız ise
yaklaşık bir yıldır prodüktif olmayan öksürük ve hafif efor dispnesi tarişeyen ve transbronşiyal biyopsi ile tanıya vardığımız bir primer PAP hastasıdır.

Anahtar Kelimeler: pulmoner alveoler proteinozis, transbronşiyal biyopsi


Nuri Tutar, İnci Gülmez, Leyla Hasdıraz, Hakan Büyükoğlan, Ramazan Demir, Fatma Sema Oymak, Özlem Canöz. Pulmonary Alveolar Proteinosis (Case Report). Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(1): 43-45

Corresponding Author: Nuri Tutar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar




 
Quick Search




 




















 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale